İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEMİZ: ‘YEMEK ZAMLARI GERİ ALINSIN, İKRAMİYELERİMİZ DERHAL ÖDENSİN’

266

İstanbul 1 Nolu Şubemiz SGK’da yemek ücretlerine yapılan zammı ve ikramiyelerinin ödenmemesini protesto etmek için 27. 2. 2014 Perşembe günü Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi önünde basın açıklaması yaparak Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı’nı emekçilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya davet etti.
Şube Başkanımız Dursun Doğan’ın okuduğu açıklama:


BASINA VE KAMUOYUNA
Siyasal İktidar 2004 yılından beri SGK emekçilerinin haklarını gasp etmekte her geçen gün haklarımız geriye gitmektedir. İlk olarak havuz paralarımız kaldırılmış daha sonra ise 666 KHK ile ikramiye ve mesai ücreti ödemesine son verilmiştir.
666 sayılı kararnameyle hükümet tarafından ortadan kaldırılan ikramiyeleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermesine rağmen bugüne kadar ödenmeyerek hak gaspına devam edilmektedir.
İşyerlerinden gelen taleplerimizi sözlü ve yazılı olarak kurum yetkililerine iletmemize rağmen, bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. İkramiye talebiyle ilgili birçok ilde davalar açılmış ve davalar olumlu sonuçlanmaya başlamıştır. Yerel mahkemelerin verdiği kararları dahi uygulamayarak suç işledikleri ortadadır.
Son süreçte usulsüz prim, teşvik ve sağlık harcamaları ile işverenlere verilmeyen cezalar nedeniyle SGK’nın kamuyu 5 milyarın üzerinde zarara uğrattığı Sayıştay raporlarına yansımıştır. Şimdi ise kurum başkanlığının yaptığı temsil harcamalarında 1. 6 milyon TL’nin akıbeti Meclis gündemine taşınmıştır.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da hükümetin ve buna bağlı olarak kurumların tutumu, işverenlere gelince kıyak emekçilere gelince hak gaspı olmaya devam etmektedir.
Son olarak da tabldot yönetmeliğinde yapılan değişlikle tabldot işlerinde çalışan taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin giderler SGK emekçilerine ödetilmeye çalışılmıştır. Yarın ise nasıl bir hak gaspı ile karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz.
Tabldot işleri yönetmeliğinde “Madde 32- 3) Kurumun tabldot işlerinde hizmet alım yolu ile çalıştırılan aşçıbaşı, aşçı garson bulaşıkçı vb. personelin aylık giderleri (ücret, yemek vs) ve tüm doğabilecek özlük hakları tabldot işletme gelirlerinden ödenebilir” şeklinde değişiklik yapılmıştır. Anılan maddede yapılan değişiklikte bu giderlerin tabldot gelirlerinden karşılama tercihi İl Müdürlüklerine bırakılmışken ünitemize gönderilen 11. 02. 2014 tarihli yazıdan İl Müdürlüğümüzün bu giderlerin tabldot gelirlerinden karşılaması gerektiği belirtilmiştir.
Daha sonra sendikamız tarafından hazırlanan dilekçeler yüzlerce SGK emekçisi tarafından imzalanarak İl müdürlüğüne gönderilmesi sonucunda İl Müdürlüğü geri adım atmış ve çalışanlara gönderilen 26. 02. 2014 tarihli e-mailde il müdürlüğünün aldığı 25. 02. 1014 tarih 99 sayılı karar gereği bu giderlerin tabldot gelirlerinden ödenmesi uygulamasına 01. 02. 2014 tarihinden itibaren son verildiği belirtilmiştir. Mücadelemiz sonucunda bu noktaya gelinmesi olumlu olmakla birlikte ileriki süreçlerde İl müdürlüğü tarafından aynı uygulamanın geri getirilmesi ihtimaline karşı sendikamız tarafından bu yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali dava konusu yapılacaktır.
TALEPLERİMİZ:
– Tabldot yönetmeliğine eklenen 3) bend tamamen kaldırılmalıdır.
– Fiili olarak İstanbul’da çalışmasına rağmen İstanbul farkı alamayan arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderilerek hak ettikleri ücretler hemen ödenmelidir.
– Anayasa Mahkemesi’nin 666 sayılı KHK’nin ilgili maddelerini iptalinden sonra ikramiyelerin ödenmesi yönünde herhangi bir hukuksal engel kalmamıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ikramiyeleri ödenmelidir.
– Tüm atama ve yer değiştirmelerde kıdem ve liyakat ilkesine uyulmalıdır.
– Her türlü yüz okuma, kamera, turnike ve sigara saatleri gibi mobbing uygulamalarına son verilmelidir.

– 50 ve üzeri personel çalışan tüm merkezlerde kreş açılmalı ve yeteri kadar lojman sağlanmalıdır.
– Vatandaş odaklı çalışma sonucu memurlar üzerinde uygulanan soruşturmalara, baskılara, son verilmelidir.
Buradan bir kez daha alanımızda örgütlü olan sendikalara, SGK emekçilerine sesleniyoruz; bütün hak gasplarına karşı emekçilerin önünde birleşerek örgütlü mücadele etmekten başka seçenek bulunmamaktadır. Mücadelemizi ortaklaştırmaya bir kez daha çağırıyoruz.
Başta Siyasal İktidar olmak üzere Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı’nı emekçilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya davet ediyoruz!
YAŞASIN öRGüTLü MüCADELEMİZ
BES 1 NOLU YÖNETİM KURULU