KAMUOYUNA YANSIYAN TOPLANTI VE TARTIŞMALARA DAİR!

237

B


0px; border-style: solid; float: ; margin: 2px; : 83px; width: 150px;”>
]ugün çeşitli basın yayın organlarında emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla bir toplantı yapılacağı ve 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonunun ardından Türkiye’de rejimi krize sokan sürece ilişkin ortak bir tutum ifade edileceği yer almakta, tartışmalarda Konfederasyonumuzun adı da geçmektedir.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Konfederasyonumuzun böyle bir toplantıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Konfederasyonumuz haberlerde ifade edilen Türkiye-AB Kamu İstişari Komisyonu üyesi değildir. Böyle bir toplantı için herhangi bir çağrı da almış değildir. Kaldı ki, Konfederasyonumuzun bu içerikle yapılacak herhangi bir toplantıya çağrı alsa bile katılması asla söz konusu olamaz.

Basına yansıyan toplantı ve sonuçlarına ilişkin birkaç hususun altını çizmek zorunluluk olmuştur. Katılımcılarını AKP hükümetinin 11 yıllık iktidarında emekçileri kölelik koşullarında çalıştırmayı hedefleyen birçok yasanın çıkarılması için hükümetle ortak çalışan TOBB,Hak-İş ve Memur-Sen gibi işveren ve çalışan örgütlerinin oluşturduğu bir toplantıdan ‘hükümete destek’ açıklamasının çıkması çok doğaldır. Hükümetin kanatları altına girerek hormonlu biçimde büyütülen ve üyelerinin çıkarlarını koruyup-geliştirmek bir yana hükümet tarafından emekçilere karşı uygulanan politikalara açıkça destek veren, kamu emekçilerinin toplu sözleşme sürecinde sıkışan hükümeti açlık ve yoksulluk belgesi olarak tarihe geçen ‘satış sözleşmesini’ imzalayarak nasıl rahatlattığını bildiğimiz Memur-Sen’in de böyle bir açıklamaya imza atması emekçileri şaşırtmamıştır.

Toplantı katılımcılarını bütünlüklü biçimde değerlendirdiğimizde, özellikle 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla birlikte sıkışan hükümetin gündemi saptırmak için yaptığı hukuksuz girişimlerine başka bir cepheden destek vererek gündemi yolsuzluk ve rüşvetten uzaklaştırmaya çalışan AKP hükümetine destek verilmesi için yapıldığı açık olan bu içerikteki bir toplantıda Konfederasyonumuzun yer almasının eşyanın tabiatına aykırı olduğunu belirtmek isteriz.

‘KESK Yürütme Kurulu