SAVCILIĞIN ROBOSKİ KATLİAMI KARARI İLE YENİ KATLİAMLARA DAVETİYE ÇIKARTILMIŞTIR!

246

Genelkurmay askeri savcılığının ‘kusur yoktur’ gerekçesiyle Roboski katliamına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı vermesi sadece hukuken değil siyaseten de vahim sonuçlar üretecektir.

Eğer Genelkurmay askeri savcılığı 34 vatandaşı kendi uçaklarıyla bombalanan bir ülkede emri kimin verdiğini, sürecin nasıl işlediğini, sorumluların kimler olduğunu takip etmeye, açığa çıkarmaya, yargılamaya gerek görmüyorsa artık herkesin can güvenliği tehdit altındadır.

Savcılığın ‘…görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri’ gibi bir gerekçeye sığınması kabul edilemez. 34 masum insanın öldürülmesini ‘görev’ ve ‘kaçınılmaz hata’ ile aklamaya çalışmak bundan sonraki benzer katliamlara da emsal oluşturacak, ‘hataya düşmeyi’ teşvik edecektir.

Roboski Katliamı Hukuk Eliyle Aklanmak, Temize Çıkarılmak İstenmektedir!

Genelkurmay askeri savcılığının bu kararı tam iki yıldır aslında bir soruşturmanın yürütülmediğini de gözler önüne sermiştir. Bizzat Başbakanın ve Hükümetin sorumluların açığa çıkartılmaması için gösterdikleri çaba yargı eliyle tamamlanmak istenmektedir.

Mustafa Muğlalı’nın adını kışladan silmekle övünen Hükümete, Muğlalı’nın bile 33 insanın katliamından dolayı hapiste yattığını hatırlatmak isteriz.

Son günlerde yaşanan gelişmeler de göstermiştir ki yargıya olan güven iyice dibe vururken, yargının siyasallaşması ise zirve yapmıştır.

Ancak bilinmelidir ki,yargı takip etme gereği duymasa da insanlık vicdanı gelişmeleri takip edecek, sorumluların açığa çıkarılması için mücadelesini devam ettirecektir.

Yeniden yargılamaların, yargıda kadrolaşmanın ve siyasallaşmanın en üst düzeylerde tartışıldığı bu kaotik ortamda Roboski Katliamının üzerinin örtülmeye çalışmasını kabul etmiyor, kınıyoruz. İnsanlık değerleri ve hukuk ilkeleri daha fazla ayaklar altına alınmamalı, sorumlular bir an önce açığa çıkarılıp yargılanmalıdır.

YÜRÜTME KURULU