ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

207

16 Ekim 2011 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı personeline yönelik Görevde Yükselme Sınavı 1 Grup Yazı İşleri Müdürlüğü sınavının iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2012/379 E sayılı dosyasında açılan davada yerel mahkeme 13.12.2013 tarihli kararı ile Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2012/379 E sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelenmesi neticesinde hazırlanan raporda sınavda sorulan soruların %5’inden fazlasının hatalı olduğunun tespiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği sırada yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince 16.10.2011 tarihli sınavın ve bu sınava göre yapılan tüm atamaların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağından, 2577 sayılı Yasanın 27. Maddesi uyarınca duyurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yargı kararının uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı gibi idarenin hatasından kaynaklı olarak sınavı kaybedenler açısından da bir mağduriyetin doğduğu ortadadır.

Dolayısıyla kurumun yapmış olduğu hatalı işlemlerden her iki durumda olan çalışanlar sorumlu değildir.

Kurumun bir an önce her iki durumda bulunan çalışanları zarara uğratmayacak bir çalışma yapması gerekmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Sendikamız tarafından Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunulacaktır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU