17.12.2013 TARİHİNDE İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ DR. NUSRET YAZICI İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

214

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizden Serdal SAVAŞÇI, Özlem YILMAZ YEŞER ve Metin TATAR’ın katılımıyla 17 Aralık 2013 tarihinde İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret YAZICI ile görüşme yapılarak İŞKUR emekçilerinin talepleri dosya halinde sunulmuştur.


236px; width: 400px; float: ; margin: 2px;”>

Yapılan görüşmede, 666 sayılı KHK ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin yayınlanan gerekçeli kararına göre İŞKUR emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesinin önünde hiçbir engel kalmadığı, kararın iç hukuk yolları açısından son ve bağlayıcı olduğu belirtilerek ikramiyelerin bir an önce ödenmesi, İş ve Meslek Danışmanlarının ücret kayıplarının giderilmesi ve görev tanımlarının yapılması için çalışma yapılması, saha çalışmasında görevlendirilen personelin ulaşım giderlerinin karşılanması veya araç tahsis edilmesi, kurumda zedelenen çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için her türlü ayrımcı uygulamanın ortadan kaldırılması, İŞKUR emekçilerinin hak arayışları karşısında çeşitli illerde idareciler tarafından uygulanan baskı, soruşturma ve fiili uygulamalara kurum tarafından müdahale edilerek sona erdirilmesi, son olarak Diyarbakır İl Müdürlüğü’nde yaşananlar nedeniyle İl Müdürü’nün görevden alınması, geçmiş yıllarda dışarıdan yönetici atamalarına ilişkin sendikamızın Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın sonuçlandığı ve atamaların iptaline karar verildiği, bu nedenle yargı kararının hemen uygulanması talepleri sözlü ve yazılı olarak iletilmiştir.

Ayrıca unvan ve maaş farklılıkları, çalışma barışı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları, parçalı istihdam uygulamasının kaldırılması, rotasyon yönetmeliği, görev tanımları ve performans uygulamaları, çalışma koşulları, kreş, yemek, tabldot yönetmeliği ve misafirhane gibi sorunlar da yazılı olarak iletilmiştir.

Genel Müdür Dr. Nusret Yazıcı, ikramiyelerle ilgili sorunun Maliye Bakanlığı’yla çözülebileceğini, bu konuda araştırma yapacaklarını, İMD’lerin ücret kayıplarını gidermek için Torba Yasada çalışmanın yapıldığını ve bunun Meclise sunulacağını, görev tanımlarıyla ilgili yönetmelik çalışmasını bitirdiklerini ve görüş almak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na gönderdiklerini, Devlet Personel Başkanlığı’ndan döndüğünde ise onay için Başbakanlığa sunacaklarını ifade etmişlerdir.

Saha çalışmalarında ulaşım sorununun bütünlüklü çözülmesi için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca bütün illeri kapsayacak şekilde bir çalışmanın yürütüldüğünü, dışarıdan yönetici atamalarına ilişkin 15. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu iptal kararını uygulamaya koyacaklarını, son olarak Diyarbakır İl Müdürü’yle ilgili olarak da Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu’nca soruşturma yürütüldüğünü, İstanbul başta olmak üzere diğer illerde yöneticilerin çalışanlara karşı tutumları ile ilgili de gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtmişlerdir.
Sunulan Dosya İçin [kck]a href=’http://bes.org.tr/dosyalar/dosya/152b052b88c951.docx’Tıklayınız…]

MERKEZ YÖNETİM KURULU