SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEYENLERE HODRİ MEYDAN: İŞYERLERİNDE REFERANDUMA VAR MISINIZ?

229

Bilindiği üzere 2014-2015 yıllarını kapsayan”toplu sözleşme” tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. AKP iktidarı ile el ele veren malum konfederasyon yangından mal kaçırırcasına altına imza attığı satış sözleşmesi ile 2,5 milyon kamu emekçisinin ve 1,9 milyon emeklisinin yoksulluğunun sürdürülmesini onaylamıştır.

Buna rağmen toplu sözleşme masasında “zat-ı şahaneleri” diyerek övgüler dizdikleri bakanla yan yana oturup kamu emekçilerini karşılarına almakta tereddüt etmeyenler yüzleri bile kızarmadan altına imza attıkları satış sözleşmesini övmeye, yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedir.

Kamu Emekçilerinin 2014 Maaşlarında 175 TL değil 116 TL artış olacak!

Tüm kamuoyu söz konusu AKP-Memur Sen mutabakatı ile kamu emekçilerinin 2014 yılı maaşlarına sadece net 123 TL,2015 yılı için ise% 3 + %3 ‘lük artış yapılacağını bilmektedir. Kamu emekçilerinin gelir vergisi matrahları yılın ikinci yarısında %15 lik dilimden%20lik dilime çıkacağı için aslında 2014 yılı maaşlarında 123 TL bile değil 116 TL artış olacaktır.

Bu durumda Maliye Bakanın bütçe görüşmelerinde verdiği resmi rakamlara göre eş ve çocuk yardımı dahil bugün 1.887 TL olan en düşük maaşı alan kamu emekçisinin 2014 yılı maaşında %6,51 ‘lik bir artış olacaktır.Eş ve çocuk yardımı dahil ortalama 2050 TL maaş alan kamu emekçisinin maaşında ise %6 ‘lık bir artış olacaktır.

Enflasyon Farkı, Maaş Katsayısına Bağlı Ödemelerde Artış Yok!

Üstelik kamu emekçileri 2014 yılı için hem enflasyon farkı alamayacak hem de maaş katsayısına bağlı ödemelerde hiçbir artış yapılmayacaktır. Yani 2014 yılında kamu emekçilerinin eş yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı,özel hizmet tazminatı, ek ders ücretleri, harcırahlar, ikramiyeler, fazla mesailer gibi maaş katsayılarına bağlı ödemelerinde hiçbir artış olmayacaktır.

Oysa kamu emekçilerinin 2014 yılı maaşlarında%4 + %4 artış bile olsa bu oran maaş katsayısına bağlı tüm ödemelere yansıyacaktı. AKP-Memur Sen mutabakatında bu bile sağlanamadığı için kamu emekçileri 2014 yılında sadece eş ve çocuk yardımı kaleminde 150 TL civarında kayıp yaşayacaktır. Maaş katsayısına bağlı diğer ödemeleri de hesaba kattığımızda kamu emekçilerinin kayıplarının boyutları katlanarak artacağı açıktır.

Diğer taraftan AKP hükümeti 2014 yılı için enflasyon oranın %5,3 büyüme oranın ise yüzde 4 olarak hedeflediğini açıklamıştır. Kamu emekçileri bu hedeflenen rakamlarla gerçekleşen rakamlar arasındaki farkı yaşayarak öğrenmiştir. Bugün Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyonunun %7,32 olduğunu bilmeyen yoktur. 2014 yılı için en iyi ihtimalle bugünkü enflasyon dahi temel alındığında kamu emekçilerinin uğrayacağı kayıp ortadadır.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz!

Tüm bunlara rağmen malum konfederasyon yöneticileri yüzleri hiç kızarmadan “memurlar 2014 yılında 175 TL maaş zammı alacak, toplu sözleşme ile maaş farkları arasındaki makası daralttık” yalanlarının arkasına sığınmaktadır. Sanki yüzdelik dilimlerle artış olsaydı emekli ikramiyeleri artmayacakmış gibi ” imzaladığımız sözleşme emekli ikramiyelerinin 5.250 TL artışına tekabül ediyor” açıklamaları ile kamu emekçileriyle dalga geçmeye, “Memura müjde” manşetleri atan yandaş basında boy göstermeye devam etmektedir.

Gerçekleri çarpıtma konusunda hamilerinin yolunda çıraklıktan ‘ustalığa’ geçenler ne kadar çabalarsa çabalasın güneş balçıkla sıvanmaz. 2014-2015 yıllarını kapsayan ikinci dönem toplu sözleşmenin kaybedeni kamu emekçileri ve emeklileri olmuştur. Bu satış sözleşmesinden ummadığı ölçüde karlı çıkan AKP iktidarının yanı sıra kimlere gün doğduğu da kamuoyunun malumudur.Hükümetin önereceği maaş artışı rakamının bile altında bir toplu sözleşme imzalayan Malum Sen yönetimi dünya sendikacılık tarihine geçmeyi başarmıştır.

Referanduma Var Mısınız’

Başbakanın çaylı simitli asgari ücret hesabını aratmayan yöntemlerle kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen konfederasyon yönetimine hodri meydan diyoruz.

Bırakın artık siyasi iktidarın arkasına saklanmayı, toplam 4,5 milyon kamu emekçisinin ve emeklinin iradesine ipotek koymayı. Defalarca toplanan ama disiplin cezalarının affı, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele 1 derece verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personele ek gösterge verilmesi gibi tüm tarafların mutabık olduğu temel konularda bile bir arpa boyu yol al(a)mayan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarından zoraki’müjde’ çıkarmayı.

Halep orada ise arşın burada.Madem altına imza attığınız sözleşmeyi öve öve bitiremiyorsunuz;yüreğiniz yetiyorsa işyerlerinde, tüm kamu emekçilerinin katıldığı bir referandum yapalım. Kim sizin satış sözleşmenizden memnun kim değil açığa çıksın. Var mısınız’
  Yürütme Kurulu