GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINI GÖZETLİYOR?

224

kcka class=ctgosterct href=cthttp://bes.org.tr/resimup/resim_yukle.php?bolum=haber&id=1081shrpct id=ctgosterct name=ct152a9c245f082e.jpg”>
byk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; 153px; : 115px; float: ; margin: 5px;ct /byk kck/abykGümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin hareketlerini takip etmek için ülke genelinde yeni bir uygulamanın sinyalini Ankara ve Kayseri’de verdi.
 
Ankara Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Gümrük Müdürlüğü’nde personel odalarına kamera kayıt sistemi kurmak için teknik hazırlıklar tamamlanarak, kamera kurum aşamasına gelinmiştir.
 
Anayasa’nın 2709 sayılı “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinde belirtildiği gibi kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla valilik makamınca gerekli tedbirlerin ve kararların alınabileceği, bu tedbirlerin de özel hayatın gizliliğini ihlal etmemesi gerektiği, tedbirlerin güvenliği sağlayacak oranda olması gerektiği, güvenliği sağlama ve özel hayatın gizliliğin korunması arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
 
Özel hayat sadece kişinin özel konutu içinde veya dar çerçevede yaşanan hayattan ibaret olmayıp hiç beklenmeyen zaman ve mekanda da ortaya çıkan ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Yine çalışma hayatı içerisinde özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek süreçler oluşabilmektedir.
 
Bundan dolayı Ankara ve Kayseri’de uygulanma aşamasına gelen kamera sistemi işyerinin güvenliğini sağlama amacını aşıp doğrudan çalışanları gözlemlemeyi hedeflemektedir.
 
Daha önce Siirt Defterdarlığı bünyesinde uygulanan kamera sistemine ilişkin sendikamızın açmış olduğu ve kazandığı yargı kararını hatırlatıyor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını çalışanlar üzerinde bir anlamda mobbing de diyebileceğimiz bu tür hukuksuz uygulamalardan vazgeçerek, Gümrük Emekçilerinin dağ gibi birikmiş sorunlarına çözüm bulmaya davet ediyoruz.
 
Örnek Yargı Kararı İçin kcka href=cthttp://bes.org.tr/dosyalar/dosya/152a9c1f699e8a.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU