ENGELSİZ BİR DÜNYA…

250Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü.

Ülkemizde milyonlarca engellinin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılma sorunlarının pek çoğu henüz çözüme kavuşturulmamıştır. Engellilerin pek çoğu kendi başına ihtiyaçlarını giderememekte, aile fertlerine bağlı ve bakıma muhtaç yaşamaktadırlar.

Hükümet temsilcileri her yıl 3 Aralık dünya engelliler gününde bilinen ifadelerle engellilere ne kadar çok önem verdiklerini ifade etseler de, Türkiye’de engellilerin pek çok haktan yeterince yararlanamadığı bilinmektedir.

Kamuda yüzde 42 engelli kadrosu halen boş bulunurken, bu kurumların 21′inde hiç engelli çalışmamaktadır. 2013 yılında Özürlü Memur Seçme Sınavı’na (ÖMSS) başvuran engelli sayısı ise 126 binken sadece 5 bin 926′sı atanmış durumdadır.

Kamuda en çok boş engelli kadrosu bulunan kurum 15 bin 45 boş kadrosuyla Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanette 2 bin 21 boş engelli kadrosu, Adalet Bakanlığı’nda bin 545, Halk Sağlığı Kurumu’nda ise bin 310 boş engelli kadrosu bulunmaktadır.

BES olarak gerek yaptığımız basın açıklamalarında, gerekse çıkardığımız görsel yayınlarımızda; örgütlü bulunduğumuz kurumlarda çalışan engelli personelin çalışma koşullarının iyileştirilerek engel durumlarına göre uygun işlerde çalıştırılmalarını talep ettik.

Taleplerimiz yerine getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz.

İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK!

MERKEZ YÖNETİM KURULU