ANKARA 2 NOLU ŞUBEMİZ, ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ CİVAN YILDIRIM?IN SENDİKAL FAALİYETLERE KATILDIĞI GEREKÇESİYLE SÜRGÜN EDİLMESİNİ PROTESTO ETTİ.

267

Ankara 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Civan YILDIRIM hakkında sendikal faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle Savcılık iddianame düzenlemiş, bu iddianame üzerinden Adalet Bakanlığı yetkilileri Civan YILDIRIM’ın memurluktan çıkarılması talebi ile Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na göndermişlerdir. Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Adalet Bakanlığı’nın bu talebini red etmiştir. Ancak, Adalet Bakanlığı yetkilileri Civan YILDIRIM’ı Polatlı Adliyesi’ne sürmüşlerdir.  Ankara 2 No’lu Şubemiz, Civan YILDIRIM’ın sürgün edilmesini 26.11.2013 Salı günü, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak protesto etti. Genel Başkanımız Ahmet KESİK’in de konuşma yaptığı basın açıklamasında basın metnini Şube Başkanımız Mevlüt Çakmak okudu.  kckembykBASINA VE KAMUOYUNAk kckembykDeğerli Basın Emekçileri,kkckembykKonfederasyonumuza ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza yönelik baskıların özellikle son dönemde sürekli arttığı tüm kamuoyunca bilinmektedir. Hemen başta belirtelim ki kamu emekçileri sendikal mücadelesinin yapı taşı, fiili ve meşru mücadelenin açık adresi KESK’e yönelik baskıların tarihi kuruluş tarihinden de ötelere uzanmaktadır. Çünkü KESK’i kuranlar ve bugüne taşıyanların mücadelesi bu ülkede kamu emekçilerini kapı kulu olarak görenlerin kalıplarını her zaman zorlamıştır, bugün de zorlamaya devam etmektedir.k kckembykÖzellikle son 2 yıldır bu baskılar toplu gözaltı ve tutuklamalarla sonuçlanan kuşatma operasyonlarına dönüşmüştür. 13 Ocak, 13 Şubat ve 25 Haziran 2012 operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklanan onlarca yönetici ve üyemiz adeta cezaya dönüşen, 16 aya varan uzun tutukluluk süreleri sonrasında özgürlüğüne kavuşmuştur.k kckembykDeğerli Basın EmekçilerikkckembykKamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini yok etmeyi hedefleyen sıcak gelişmelerin yaşandığı süreçlerde emek ve demokrasi mücadelemizi hedef alan operasyonların tesadüf olmadığını defalarca ifade ettik. Sendikal faaliyetlerimizin  ‘suç’ olarak gösterilmeye çalışıldığı bu kuşatma operasyonların asıl hedefinin kamu emekçilerinin haklarının gasp edilmek istendiği dönemlerde mücadelemizi etkisizleştirmek üzere planladığını, tasarlandığını defalarca kamuoyu ile paylaştık.k kckembykDeğerli Basın EmekçilerikkckembykAKP iktidarı kendisine muhalif tüm kesimlere karşı adeta düşman kesilmiş, yandaş basını ile birlikte linç kampanyasına başlamış, daha dün Barış Atayın da içerisinde olduğu oyuncu ve sanatçı 14 arkadaşımız “terör örgütüne” üye olma bahanesiyle 3 gün emniyette gözaltında tutularak topluma ve muhalif tüm kesimlere korku salmak istemiştir.k kckembykDeğerli Basın Emekçilerik


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 313px; 300px;ct /byk kckembykŞube Yönetim Kurulu üyemiz Civan Yıldırım sadece ve sadece sendikal faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle Savcılık iddianame düzenlemiş, bu düzmece iddianame üzerinden Adalet Bakanlığı yetkilileri şube yönetim kurulu üyemiz Civan Yıldırım’ın memurluktan çıkarılması talebi ile Adalet Bakanlı Yüksek Disiplin Kuruluna göndermişlerdir. Adalet Bakanlı Yüksek Disiplin Kurulu Adalet Bakanlığının bu talebini red etmişlerdir. Hızını alamayan Adalet Bakanlığı yetkilileri şube yönetim kurulu üyemiz Civan Yıldırım’ı 75 km uzaklıkta bulunan Polatlı Adliyesine sürmüşlerdir.k kckembykTüm tahliyelere rağmen bugün itibariyle KESK ve bağlı sendikalarının yönetici ve üyesi toplam 50 kişi hala tutukludur. Ülkenin dört bir tarafındaki hapishanelerde, kimisi tecrit koşularının ağırlaştırıldığı F tipi hapishanelerde bulunan 19 Şubat operasyonunda tutuklanan arkadaşlarımızdır. 19 Şubat operasyonunun üzerinden tam 7 ay geçmesine rağmen hala iddianamesi hazırlanmayan arkadaşlarımız bulunmaktadır.k kckembykDeğerli Basın Emekçileri,kkckembykKESK, tüm bu baskılara, kuşatma operasyonlarına karşı tek dayanağı olan üyelerinden aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam edecektir. Emek ve demokrasi mücadelemizin gereği sendikal faaliyetleri yürüttükleri için ülkenin dört bir yanındaki hapishanelerde tutuklu bulunan yönetici ve üyelerimizin değerleri hepimizin, KESK’in mücadele değerleridir. Bu değerlere sahip çıkmak için bundan böyle zalimlerin zulmüne karşı hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini bir kez daha haykıracağız.k kckembykMevlüt ÇAKMAKkkckembykBES Ankara 2 Nolu Şube Başkanık  kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://bes.org.tr/resimler/haber/15295b9e535339.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://bes.org.tr/resimler/haber/15295b9e63dc8f.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://bes.org.tr/resimler/haber/15295b9e5b4763.jpg” alt=”” “500” =”284″ />