ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ YERİNE GETİRİLSİN!

216

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü bugün, Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün önünde basın açıklaması yapılmıştır.

Genel Sekreterimiz Serdal SAVAŞÇI’nın okuduğu açıklamada; çalışanların sorunlarına değinilerek, 2014 yılı bütçe görüşmelerinde enflasyon farkı ödemelerine pay ayrılması, emekçilerin maaş dışında ödenen diğer ücretlerin emekli aylığına dâhil edilmesi, ikramiyelerin ödenmesi, atama ve yer değiştirmelerde kıdem ve liyakat ilkesine uyulması, her türlü mobbing uygulamalarına son verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ulaşım, yemek, kreş, lojman sorunlarının çözülmesi, zorunlu mesai uygulamaları yerine yeni kadrolu ve güvenceli personel istihdam edilmesi, engelli personelin durumlarının iyileştirilmesi konularında Sendikamızın talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Basın Açıklaması Metni İçin [kck]a href=’http://bes.org.tr/dosyalar/dosya/1528a1a50baedd.doc”>Tıklayınız…


MERKEZ YÖNETİM KURULU