SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYESİ SALİH KILIÇ?LA YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

210

18.11.2013 Pazartesi günü Genel Başkanımız Ahmet KESİK ve Genel TİS Hukuk Sekreterimiz Metin TATAR’ın katılımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Salih KILIÇ’la görüşme yapılmıştır.
 
Yapılan görüşmede; 666 sayılı KHK ile çalışanların kazanılmış haklarının nasıl ellerinden alındığı, Anayasa Mahkemesi’nin 666 sayılı KHK’nin iptal gerekçesi anlatılarak, iptal kararından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmesinin önünde hukuki hiçbir engelin bulunmadığı, Yönetim Kurulu olarak Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyularak çalışanların ikramiyelerinin biran önce ödenmesi için konuyu Yönetim Kuruluna götürmeleri talep edilmiştir.
 
Yine, sağlık merkez müdürlüklerinde fatura kontrol ücreti adı altında ödenen ek ödemelerde yaşanan hukuksuzluklar sonucunda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için Yönetim Kurulunda değerlendirilerek ek ödemelerin tüm çalışlara eşit bir şekilde ödenmesinin sağlanması talep edilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Üyesi Salih KILIÇ, kendisinin de eski bir sendikacı olarak gündeme getirdiğimiz konuların takipçisi olacağını ve Yönetim Kurulunda gündeme getireceklerini ifade etmişlerdir.
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU
 
 
kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://bes.org.tr/resimler/haber/1528a41b361519.jpg” alt=”” “500” =”284″ />