İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI: ?ANGARYA ÇALIŞMAYA, KÖLECE YAŞAM KOŞULLARINA HAYIR!?

194

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü bugün, İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerde çalışan emekçilerin taleplerini kamuoyuyla paylaşmak üzere basın açıklaması yapılmıştır.
 
Basın açıklamasında; yoksulluk sınırı rakamının en alt vergi diliminden vergilendirilmesi, ek ödemelerin emeklilik aylığına dahil edileceği bir yasal düzenleme yapılması, 2013 yılı itibari ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan ücret kayıplarının karşılanması, kamuda esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimine son verilmesi, güvenceli istihdam sağlanması, emekçiler üzerindeki iş yoğunluğuna ve angarya çalışmaya son verilmesi, kreş, servis ve yemek sorunlarının çözülmesi, önümüzdeki süreçte başta yerel, genel secimler ve Ocak ayından itibaren başlayacak olan kimlik kartlarının yenilenmesinden dolayı yoğun bir çalışma sürecine girileceğinden, bu çalışma karşılığında günün koşullarına uygun ek ücretin ödenmesi taleplerinde bulunuldu.
 
Ankara’da Çankaya Nüfus Müdürlüğü önünde yapılan ve Genel Mali Sekreterimiz Fikret ASLAN’ın okuduğu basın açıklaması:
 
kckembykBASINA VE KAMUOYUNAk
 
kckembykÜlkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün daha da derinleşmekte, zengin ve yoksul arasındaki fark giderek büyümektedir. Kamu emekçileri her geçen yıl biraz daha yoksullaşırken, hükümet yanına aldığı Memur Sen’le yaptığı tekli sözleşmeyle yoksulluk sınırının altında açlık sınırına yaklaşan ücretleri bize dayatmaktadır.k
 
kckembyk2014 yılında kamu emekçilerinin maaşlarında net 119 TL artış yapılırken aile yardımı, çocuk yardımı v.b kalemlerde herhangi bir artış söz konusu değildir. Yine önümüzdeki yıl için enflasyon oranı ne olursa olsun maaşlarımıza yansıtılmayacaktır. Toplu sözleşme imzalanmış ancak halen yasallaşmamıştır. Mecliste 2014 yılı bütçesi görüşülürken yasallaşacaktır. Kamu emekçilerinin bütçe sürecinde takınacağı tutum bütçeden alacakları pay açısından belirleyici olacaktır. k
 
kckembykHükümet 2014 yılı bütçe tasarısını 23 Ekim 2014 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Bugün de ilgili komisyon İçişleri Bakanlığı’nın bütçesini görüşerek çalışmalarını sürdürecek. Büro Emekçileri Sendikası olarak İçişleri Bakanlığı emekçilerinin taleplerini içeren dosyalarımızı TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ilettik. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin her birine çektiğimiz fakslarla taleplerimizi duyurduk. Bugün de İçişleri Bakanlığı emekçilerinin taleplerini gündeme getirmek için illerde valilik ve nüfus müdürlükleri önlerinde yaptığımız basın açıklamaları ile hükümeti son defa uyarıyoruz.k
 
kckembykTaleplerimize kulak verin İçişleri bakanlığı emekçilerin insanca yaşam güvenceli iş güvenli gelecek için “Savaşa, Rantiyeye değil Emekçiye Bütçe İstiyor.” İçişleri Bakanlığı Emekçileri “Demokratik Türkiye Halk İçin Bütçe İstiyor”k
 
kckembyk2014 bütçesinde başta eğitim ve sağlık hizmetleri kamu hizmetlerini piyasalaştırıyor. Sembolik maaş artışları ile bizleri sefalete mahkûm ederken 2014 yılını tasarruf yılı ilan ederek adeta bizlerle dalga geçiyor. Dolaylı vergiler ve zorunlu mal ve hizmetlere yaptığı zamlarla satın alma gücümüzü her geçen düşüren hükümeti öncelikle ciddiyete davet ediyor konfederasyonumuzca hesaplanan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı olan 3.741 TL’nin kamuda en düşük maaş olarak baz alınmasını talep ediyoruz.k
 
kckembykİÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI OLARAK ANGARYA ÇALIŞMAYA, KÖLECE YAŞAM KOŞULLARINA KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTELİM!k
 
kckembykAKP Hükümetinin genelde kamu emekçilerine özelde ise içişleri emekçilerine yönelik hak gasplarının artarak devam ettiği, yoksulluk sınırı altında çalışmaya mahkûm edildiğimiz, gelirimiz azalırken sürekli olarak iş yükümüzün artarak devam ettiği bir süreçi yaşamaktayız.k
kckembykNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerde valilik ve kaymakamlık birimlerinde çağdışı koşullarda kamu hizmeti vermeye zorlanan içişleri bakanlığı çalışanları öncelikle kamuda en düşük maaşla çalıştırılmaktalar. Daha önceden tanımlanmayan birçok kamu hizmeti valilik ve kaymakamlık üzerinden yürütüldüğünden, personel yetersizliği olan bu kurumlarda işler daha çok geçici görevlendirmelerle yürütülmektedir. Nüfus hizmetlerinde de durum farklı değildir. Bu sebeple öncelikle içişleri bakanlığına bağlı birimlerde geçici, sözleşmeli personel iş güvencesine kavuşturularak güvenceli istihdam yolu ile personel eksikliği giderilmelidir.k
 
kckembykYine performans uygulamalarına son verilerek, kurum içi ücret adaletsizlikleri giderilmeli, görevde yükselme sınavlarında adaletsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Birçok il ve ilçede yemekhane, kreş, servis ve lojman ihtiyaçları mevcut olup bu ihtiyaçları giderici çalışmalar başlatılmalıdır. Bunların dışında aşağıda yer alan genel taleplerimiz için 15 Kasımda İçişleri Bakanlığının bütçesinin Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülürken ülke çapında gerçekleştireceğimiz basın açıklamalarıyla taleplerimiz konusunda İçişleri Bakanlığını ve AKP Hükümetini çözüm üretmeye davet ediyoruz.k
 
kckembykTALEPLERİMİZk
kckembyk                                                                                              k
kckembyk- Kamu emekçilerinin tamamına yakını yoksulluk sınırı altında çalıştırılmakta olup, Konfederasyonumuz KESK tarafından açıklanan yoksulluk sınırı rakamı 3.741 TL taban maaş olarak belirlenmeli, toplu görüşmelerde maaş artışı bu rakam üzerinden belirlenmelidir.k
 
kckembyk- Yoksulluk sınırı rakamı en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir.k
 
kckembyk- Ek ödemelerin emeklilik aylığına dahil edileceği bir yasal düzenleme yapılmalıdır.k
 
kckembyk- 2013 yılı itibari ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan ücret kayıpları karşılanmalıdır.k
 
kckembyk- Kamuda esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimine son verilmeli, güvenceli istihdam sağlanmalıdır.k
 
kckembyk- İçişleri Bakanlığı emekçileri üzerindeki iş yoğunluğuna ve angarya çalışmaya son verilmelidir.k
 
kckembyk- Sürekli değişen yönetmenliklerden dolayı vatandaş mağdur olmakta, bu nedenle nüfus emekçileriyle vatandaş karşı karşıya getirilmektedir günü birlik uygulamalardan vaz geçilmelidir. k
 
kckembyk- İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerde kreş, servis ve yemek sorunları çözülmelidir.k
 
kckembyk- İçişleri Bakanlığı emekçileri önümüzdeki süreçte başta yerel, genel secimler ve Ocak ayından itibaren başlayacak olan kimlik kartlarının yenilenmesinden dolayı yoğun bir çalışma sürecine gireceklerinden, bu çalışma karşılığında nüfus emekçilerine günün koşullarına uygun ek ücret ödenmelidir.kkckp align=ctcenterct style=ctmargin-:49.65pt; 
kckembykKURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!k
kckembykBU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!
MERKEZ YÖNETİM KURULU

kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://bes.org.tr/resimler/haber/152864fe46e3d9.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kckp align=ctcenter