İŞKUR EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ YERİNE GETİRİLSİN, İKRAMİYELER HEMEN ÖDENSİN!

213

Türkiye İş Kurumu’nda yaşanan yeniden yapılanma süreci devam etmektedir. Yeniden yapılanmayla birlikte iptal edilen kadrolar, siyasi kadrolaşma, yeni oluşturulan uzmanlık ve danışmanlık kadroları, güvencesiz çalışma, ücret adaletsizliği, iş tanımından kaynaklı sorunlar, geçici görevlendirmeler vb. birçok sorunun yaşandığı kurumda çalışma hayatı adeta bir kâbusa dönüşmüştür.

İş Kurumu’nun vermiş olduğu hizmet bir bütündür, bu hizmeti veren çalışanlar arasında eski-yeni, uzman-danışman-memur v.b kadrolar üzerinden ayrımcılığı ve ücret adaletsizliğini körükleyen uygulamalardan derhal vazgeçilmeli, bozulan iş barışı tekrar tanzim edilmelidir.

Konuyla ilgili olarak bugün illerde basın açıklaması yapılarak İŞKUR emekçilerinin talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Basın Açıklaması Metni İçin [kck]a href=’http://bes.org.tr/dosyalar/dosya/15278ef9e514fe.doc”>Tıklayınız…