GAZİANTEP ŞUBEMİZ, SGK EMEKÇİLERİNİN SORUN VE TALEPLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.

273

Gaziantep Şubemiz tarafından bugün Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmıştır.

Şube Eğitim ve Kültür Sekreteri Yunus ÇİÇEK’in okuduğu açıklamada, 666 sayılı KHK ile gasp edilen SGK emekçilerinin ikramiyelerinin Anayasa Mahkemesi kararına göre derhal ödenmesi gerektiği belirtilerek;

Maaş dışında SGK emekçilerine ödenen diğer ücretler emekli aylığına dâhil edilmesi, tüm atama ve yer değiştirmelerde kıdem ve liyakat ilkesine uyulması, merkezlerde uygulama birliği sağlanması, her türlü yüz okuma, kamera, turnike ve sigara saatleri gibi mobbing uygulamalarına son verilmesi, tüm merkez müdürlüklerinin fiziki ortamlarının düzeltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların ulaşım ve yemek sorunlarının çözülmesi, 50 ve üzeri personel çalışan tüm merkezlerde kreş açılması ve yeteri kadar lojman sağlanması, iş yoğunluğunun azaltılabilmesi için zorunlu mesai uygulamaları yerine yeni kadrolu ve güvenceli personel istihdam edilmesi talep edildi.

Ayrıca, engelli personelin durumlarının iyileştirilmesi ve engel durumlarına uygun işlerde çalıştırılmalarının sağlanması, özelleştirme uygulamalarına son verilmesi, kurum tarafından kaliteli ve ücretsiz hizmet anlayışının esas alınması, vatandaş odaklı çalışma sonucu memurlar üzerinde uygulanan soruşturmalara, baskılara, son verilmesi istendi.

Son olarak SGK emekçilerinin yaşadığı sorunların çözümü için AKP Hükümeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SGK emekçilerinin sorunlarına çözüm bulmaya davet edildi.