KOCAELİ ŞUBEMİZ: SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ÜCRET AYRIMCILIĞINA SON VERİLMELİ, EK ÖDEME VE İKRAMİYELER TÜM SGK ÇALIŞANLARINA ÖDENMELİDİR!

251

Kocaeli Şubemiz tarafından, Sosyal Güvenlik emekçilerinin ikramiye ve ek ödemelerinin ödenmesine ilişkin bugün Kuruçeşme SGK Merkez Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmıştır.

Açıklamada; Anayasa Mahkemesi 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’na eklenen Ek 12.Maddenin 1. ve j bendi hariç 2. fıkrası yani Kurum ve Kuruluşların kendi teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti gibi ödemeleri düzenleyen maddelerini iptal eden maddenin iptaline karar verilmiş olup, bu düzenleme Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiş,

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ek ödeme ve ikramiyelerinin ödenmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı, sosyal güvenlik çalışanlarının kazanılmış hakkı olan ikramiye ve ek ödemeler hiçbir ayrımcı uygulamaya tabi tutulmaksızın bütün çalışanlara derhal ödenmesi talep edilmiştir.

Şube Sekreteri Gülüzar ATEŞ’in okuduğu basın açıklaması metni:


BASINA VE KAMUOYUNA
                                                                         
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ÜCRET AYRIMCILIĞINA SON VERİLMELİ, EK ÖDEME VE İKRAMİYELER TÜM SGK ÇALIŞANLARINA ÖDENMELİDİR!

Değerli basın emekçileri,

Kamu çalışanlarının yaşam ve çalışma koşulları her geçen gün ağırlaştırılmaktadır. Temel kamusal hizmetlerin piyasalaştırılması ve paralı hale getirilmesiyle birlikte eğitime, sağlığa, ulaşıma, elektriğe, suya, doğalgaza ödediğimiz paralar her geçen gün artmaktadır.

Diğer taraftan ücretlere yapılan sadaka zamlar, maaşlarımızın ciddi anlamda erimesine yol açmaktadır. 2014-2015 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme sürecinde yetkili Konfederasyon yandaş Memur-Sen’in Hükümetin teklifinin bile altında zamlara imza atması önümüzdeki yıllarda maaşlarımızdaki erimenin hat safhaya çıkacağını göstermektedir.

Gerek kamu hizmetlerine ödediğimiz paraların her geçen gün artması gerekse düşük zam tutarları bizleri ucu ucuna yaşar hale getirmektedir. Öyle ki artan masraflarımızı artık kredi kartı, ek avans, tüketici kredisi gibi bankalara borçlanarak karşılar hale gelmiş durumdayız.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi son zamanlarda maaş dışındaki haklarımızda da ciddi kayıplar yaşamış durumdayız. Bilindiği gibi AKP Hükümeti, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birçok hakkımızı budamış, fazla mesai, ikramiye gibi haklarımızı ortadan kaldırmıştı.

Büro Emekçileri Sendikası olarak fazla mesailerin kaldırılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplarımızın karşılanması ve ikramiyelerimizin ödenmesi ile ilgili grev de dahil olmak üzere bir çok eylem ve etkinlik düzenleyerek taleplerimizi dile getirmiştik.

Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu sorunu çözmek bir yana ayrımcı uygulamalarıyla sorunları daha da derinleştirmiştir. Tüm itirazlarımıza rağmen Temmuz/2012 ikramiyeleri ödenmediği gibi 2013’ten itibaren hiçbir mantıklı gerekçe olmaksızın ikramiyeler, sadece Rehberlik ve Teftiş Kurulu müfettişlerine ödenmişti.

Şimdi ise yine bir ayrımcı uygulamaya imza atılmakta; ilave ek ödemeler sadece fatura/reçete veya sağlık kurulu çalışanları ile süpervizör, muhasebe yetkilisi gibi çalışanlara ödenmektedir. İkramiyelerle başlayan, ilave ek ödemelerle daha da derinleşen bu ayrımcı uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

Değerli basın emekçileri,

Bununla birlikte Ana muhalefet partisi tarafından 2011/139 esas numarası ile yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa mahkemesi söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK)bazı Hükümlerini anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş olup ve karar 10.10.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’na eklenen Ek 12.Maddenin 1. ve j bendi hariç 2. fıkrası yani Kurum ve Kuruluşların kendi teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti gibi ödemeleri düzenleyen maddelerini iptal eden maddenin iptaline karar verilmiş olup, bu düzenleme Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ek ödeme ve ikramiyelerinin ödenmesinin önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Defalarca ifade ettiğimiz gibi sosyal güvenlik çalışanlarının kazanılmış hakkı olan ikramiye ve ek ödemeler hiçbir ayrımcı uygulamaya tabi tutulmaksızın bütün çalışanlara derhal ödenmelidir. 

[kck]p style=’margin-: 318.6pt; text-align: Yönetim Kurulu Adına
[kck]p style=’margin-: 318.6pt; text-align: Gülüzar ATEŞ
[kck]p style=’margin-: 318.6pt; text-align: Şube Sekreteri