SERKAN ÖNGEL: BİR YILDA BİR MİLYON İŞSİZ YARATTI ÜLKE HER YAŞTAN! (16.10.2013)

235

‘JUSTIFY’Piyasa egemenli[kck]font face=’Times New Roman’ğinde işsizlik oranlarını işgücü piyasalar[kck]font face=’Times New Roman’ındaki arz talep düzeyi ve çal[kck]font face=’Times New Roman’ışma hayatına dair belirlenmiş kurallar, yasalar belirliyor. İşçi, kendi ya[kck]font face=’Times New Roman’şamını idame ettirebileceği bir gelirle, bilgi, deneyim ve eğitimine uygun, insani koşullarda çal[kck]font face=’Times New Roman’ışabileceği bir iş ararken, işverenler aradıkları niteliklere uygun bir elemanı en ucuzundan, ona karşı herhangi bir sorumluluk taşımadan, keyfi bir biçimde çal[kck]font face=’Times New Roman’ıştırma, istediği zaman da kapının önüne koyma derdinde.
‘JUSTIFY'[kck]font face=’Times New Roman’İşgücü piyasalar[kck]font face=’Times New Roman’ı esnekleştirildikçe, i[kck]font face=’Times New Roman’şçiyi korumak ad[kck]font face=’Times New Roman’ına konulan kurallar ortadan kaldırıldıkça, yani yasalar i[kck]font face=’Times New Roman’şverenlerin taleplerine göre [kck]font face=’Times New Roman’şekillendikçe, i[kck]font face=’Times New Roman’şgücü piyasalar[kck]font face=’Times New Roman’ındaki kötü çal[kck]font face=’Times New Roman’ışma biçimleri hakim hale gelmeye ba[kck]font face=’Times New Roman’şlıyor. İşverenlerin keyfiyet düzeyi de art[kck]font face=’Times New Roman’ıyor.[byk
‘JUSTIFY'[kck]font face=’Times New Roman’İşgücünü satmak için i[kck]font face=’Times New Roman’şgücü pazar[kck]font face=’Times New Roman’ına ç[kck]font face=’Times New Roman’ıkan işçinin kurals[kck]font face=’Times New Roman’ızlık ve güvencesizlik zemininde arad[kck]font face=’Times New Roman’ığı niteliklerde bir işi bulması giderek zorlaşıyor. Bu durumda kişi için iki seçenek kal[kck]font face=’Times New Roman’ıyor: ya işsizlik ya da düzgün bir i[kck]font face=’Times New Roman’ş bulana kadar iyi kötü bir yerlerde çal[kck]font face=’Times New Roman’ışmak.[byk
‘JUSTIFY'”Falanca yerde [kck]font face=’Times New Roman’şu kadar sayıda işçi alacaklarm[kck]font face=’Times New Roman’ış ama başvuran kimse yok”, “Türkiye’nin i[kck]font face=’Times New Roman’şsizlik gibi bir sorunu yok, iş beğenmeme sorunu var” gibi söylemler, hükümetin i[kck]font face=’Times New Roman’şsizliğin sorumluluğunu kişilerin üzerine atarak, sorumluluktan kaçmak amac[kck]font face=’Times New Roman’ı ile üretti[kck]font face=’Times New Roman’ği söylemler. Madem emek, piyasada bir mal gibi sat[kck]font face=’Times New Roman’ılıyor, alıcı ve satıcı piyasada karşılaşıyor, alıcının malı almama, satıcının malını satmama özgürlü[kck]font face=’Times New Roman’ğü var. O zaman i[kck]font face=’Times New Roman’ş beğenmeme olgusu hatta ondan daha fazla, işçi be[kck]font face=’Times New Roman’ğenmeme olgusu da var. Nihayetinde bu özgürlü[kck]font face=’Times New Roman’ğü güç dengeleri belirliyor. Gücün kimde olaca[kck]font face=’Times New Roman’ğına ise düzenleyici olarak sahneye ç[kck]font face=’Times New Roman’ıkan devlet karar veriyor. Yani devlet özgürlü[kck]font face=’Times New Roman’ğün kimin lehine kullan[kck]font face=’Times New Roman’ılacağını tayin eden temel güç, bir zor ayg[kck]font face=’Times New Roman’ıtı. Sonuç olarak ne kadar güçlüysen o kadar özgürsün. Piyasan[kck]font face=’Times New Roman’ın özgürlük alg[kck]font face=’Times New Roman’ısının sınırları bundan ibaret.[byk
‘JUSTIFY'[kck]font face=’Times New Roman’İşgücü piyasalar[kck]font face=’Times New Roman’ının yarattığı bu “özgürlük” ortam[kck]font face=’Times New Roman’ında, işsiz kalmaktansa, “ne iş olsa yaparım” diyerek çal[kck]font face=’Times New Roman’ışma hayatına katılanların varlığı, en az işsizlerin varlığı kadar önemli. Belli ki, belli bir süre i[kck]font face=’Times New Roman’şsiz kalmaya bile tahammülü yok bu insanlar[kck]font face=’Times New Roman’ın.[byk
‘JUSTIFY’&[shrp]12288;
‘JUSTIFY'[kck]bÇARES[kck]font face=’Times New Roman’İZ İSTİHDAM[kck]/b[byk
‘JUSTIFY’Resmi istatistiklerde bu ki[kck]font face=’Times New Roman’şiler iki farklı kategoride ele alınıyor. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler ve yetersiz istihdam edilenler. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler, hayrına da olsa en az 1 saat çal[kck]font face=’Times New Roman’ışmış olduğu için istihdamda say[kck]font face=’Times New Roman’ılıp, daha fazla çal[kck]font face=’Times New Roman’ışmaya ihtiyacı olanlar. Yetersiz istihdam edilenler ise mevcut işini değiştirmek için veya mevcut i[kck]font face=’Times New Roman’şine ek olarak bir iş aramış olanlar.[byk
‘JUSTIFY’Zamana ba[kck]font face=’Times New Roman’ğlı eksik istihdam edilenlerin yüzde 66’s[kck]font face=’Times New Roman’ı, eksik istihdam edilenlerin yüzde 48’i kay[kck]font face=’Times New Roman’ıt dışı çal[kck]font face=’Times New Roman’ışıyor. Zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin yarısı ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip. Büyük bir ço[kck]font face=’Times New Roman’ğunluğu 25-44 yaş arasında. Yani gerçekten çaresizler. Bu yüzden bunlara gizli i[kck]font face=’Times New Roman’şsizler deniyor. İşsizlik rakamlarına da dahil edilmiyorlar.[byk
‘JUSTIFY’TÜ[kck]font face=’Times New Roman’İK geçti[kck]font face=’Times New Roman’ğimiz cuma günü i[kck]font face=’Times New Roman’şsizlik verilerini aç[kck]font face=’Times New Roman’ıkladı. işsizlik oranı bir yılda 0,8 puan artış kaydederek, yüzde 9,3 düzeyine ula[kck]font face=’Times New Roman’ştı. Umudu olmadığı için ya da di[kck]font face=’Times New Roman’ğer nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlar dahil edildiğinde gerçek i[kck]font face=’Times New Roman’şsizlik oranı yüzde 15,8, i[kck]font face=’Times New Roman’şsiz sayısı da 4 milyon 894 bin. Yani gerçek i[kck]font face=’Times New Roman’şsiz sayısı bir yılda 544 bin kişi arttı.[byk
‘JUSTIFY’Ancak en dikkat çekici art[kck]font face=’Times New Roman’ış gizli işsizlerde yani çaresizlerde ya[kck]font face=’Times New Roman’şandı. Gizli işsiz olarak tanımlanan çaresizlerin say[kck]font face=’Times New Roman’ısı bir yılda 424 bin kişi ile yüzde 60 art[kck]font face=’Times New Roman’ış gösterdi ve 1 milyon 45 bin ki[kck]font face=’Times New Roman’şiye ulaştı. Sonuç olarak resmi i[kck]font face=’Times New Roman’şsizler, umutsuzlar ve çaresizlerin toplam say[kck]font face=’Times New Roman’ısı bir yılda 5 milyondan 6 milyona yükselerek 1 milyon ki[kck]font face=’Times New Roman’şi arttı. Kısaca Türkiye bir y[kck]font face=’Times New Roman’ılda 1 milyon işsiz yarattı her her çe[kck]font face=’Times New Roman’şitte, her yaşta.[byk
‘JUSTIFY’Hükümet çal[kck]font face=’Times New Roman’ışma hayatını umutsuzlar, çaresizler ve i[kck]font face=’Times New Roman’şsizler kategorisine sıkıştırma gayretinde. Yasalar bunun için yeniden [kck]font face=’Times New Roman’şekillendiriliyor. İşçiler için konulmu[kck]font face=’Times New Roman’ş sınırlı güvenceler bile ortadan kald[kck]font face=’Times New Roman’ırılıyor. Evet piyasa için güç özgürlük demek. Naz[kck]font face=’Times New Roman’ım’ın dediği gibi, &[shrp]39;satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan / yo[kck]font face=’Times New Roman’ğurursun / bütün nimetlerin hamurunu / Büyük hürriyetinle çal[kck]font face=’Times New Roman’ışırsın el kapısında, ananı ağlatanı / Karun etmek hürriyetiyle hürsün!…Bu hürriyet hazin [kck]font face=’Times New Roman’şey yıldızların altında.&[shrp]39;[byk
‘JUSTIFY’ 
‘RIGHT’16.10.2013 – B[kck]font face=’Times New Roman’İRGÜN