MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK?E ZORUNLU BİR CEVAP !

200

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerinde, 2012 yılında 527, 2013 yılında 900 kişi olmak üzere toplam 1154 maliye çalışanının görev yaptığı birimler, rotasyona tabi olunmadığı halde, hizmette etkinlik ve verimlilik iddiası ile idarece re’sen görev yerleri değiştirilmiştir. Yapılan işlemlerin yasal dayanağı ise idarenin “ikna toplantıları-görüşmeleri” sonucu çalışanlardan alınan tayin talep dilekçeleri olmuştur.
 
2012 yılında yapılan uygulamanın 2013 yılın da daha da yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi üzerine, içinde Genel Başkanımızın ve İstanbul Şube Yöneticilerimizin de bulunduğu bir heyetle İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Dakın ile görüşme yapılmış olmasına rağmen, uygulama aynen devam ettirilmiştir. Yapılan uygulamanın İstanbul’daki maliye emekçilerini itibarsızlaştıran ve eski-yeni memur gibi suni ayrışmaları körükleyen sonuçları Vergi Dairesi Başkanı tarafından görülmek istenmemiştir.
 
Türkiye’de vergi gelirlerinin neredeyse yarıya yakının toplandığı maliye emekçilerinin ağır iş yükü altında ezildiği, üstüne üstlük böylesi uygulamalarla emeğinin yok sayıldığı koşullarda geçen 2 yılda hizmette etkinlik ve verimliliğin arttığına dair, bilimsel hiç bir ölçme değerlendirme raporu veya en azından idarece resmi bir açıklama dahi yapılmamıştır.
 
Yapılan uygulama hakkında idare nezdinde 2 yıldır ısrarlı girişimlerimiz olumlu sonuç vermemiş olup, 2013 yılında yapılan işlemlere dair sendika işyeri temsilcilerimiz, üyelerimiz ve çalışanlar üzerinden örnek baz da idare aleyhine 30’u aşkın dava açılmış bulunmaktadır.
 
Aynı zamanda konu sendikamızca, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e sorulmak üzere TBMM gündemine taşınmış olup, Sayın Bakanın 10 Eylül 2013 tarihinde soru önergesine verdiği yazılı cevapta, idarece dayatılan “ikna-toplantıları-görüşmeleri” ve baskıyla çalışanlardan alınan tayin talep dilekçelerinden bahsedilmemekle birlikte, yapılan işlemlerin yerinde olduğu vurgusu yapılmakta, 2013 yılı uygulaması kendisine sorulmakla birlikte 2012 yılında yapılan rotasyon uygulaması ile ilgili çalışanlar tarafından yapılan işlemlere ilişkin her hangi bir davanın da açılmadığını ifade etmektedir.
 
Bu konuda en büyük çelişki, on binin üzerinde maliye emekçisinin örgütlü olduğu Büro Emekçileri Sendikasının Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ancak TBMM’de verilen soru önergeleri ile temas kurabilmesidir. Sayın Bakan bugüne kadar görüşme taleplerimize olumlu bir cevap vermemiştir. Maliye emekçilerinin sorunları aynı makam tarafından yıllardır görülmezlikten gelinmektedir.
 
Sayın Bakan tarafından İstanbul’da uygulanan rotasyon uygulamaları ile ilgili herhangi bir dava açılmamış olmasını savunma mekanizması olarak kullanmakta ise de İstanbul/ Kadıköy Mal Müdürlüğünde çalışmakta olan işyeri temsilcimiz Nermin Yılmaz ile ilgili olarak açtığımız dava (5 yıl sonra) lehimize sonuçlanmış olmasına rağmen yargı kararı uygulanmamış, işyeri temsilcimiz başka bir birime geçici görev adı altında tekrar sürgün edilmişitir.
 
Bir kez daha söylüyoruz ki;
 
1154 maliye çalışanı hakkında yapılan işlem yasal değildir, keyfidir, sübjektiftir. Maliye çalışanlarının itibarıyla oynanarak yalnızlaştırmak, etkisizleştirmek, son tahlilde emeğe, insana kıdem ve liyakat’a saygı duyulmamakta ve yok sayılmaktadır. Yapılan idari işlemin yasal alt yapısı baskıyla, zorla çalışanlardan temin edilen tayin talep dilekçeleridir. Bu uygulamalar der hal son bulmalı, tayinlerde çalışanların gönüllülüğü esas alınmalıdır.
 
Soru Önergesine Verilen Cevap Yazısı İçin kcka href=cthttp://bes.org.tr/dosyalar/dosya/1525536ed542c3.docctbykTıklayınız…kck/abyk