ATİLLA ÖZSEVER: NE DEMOKRATİKLEŞMESİ; BU ‘OTORİTER ÇALIŞMA REJİMİ’! (04.10.2013)

213

‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’&[shrp]12288;
‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’Ba[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’bakan Tayyip Erdo[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’an, bu hafta ba[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’şı[kck]span lang=’EN’nda ‘Demokratikle[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’me Paketi’ni açıklad[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’. Paket, birkaç makyaj[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n d[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ışı[kck]span lang=’EN’nda, gerici bir dünya görüşünün kurumsalla[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’mas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ ile ilgili düzenlemeler ve seçim hilelerinden ibaret gözüküyor.
‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’Asl[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’nda, paketin ortaya konmas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’yla ilgili yöntem, zaten ba[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’tan anti-demokratik! Toplumsal taraflardan hiçbirinin görüşünün al[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’nmamas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’, demokrasinin temel kurallar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ndan olan ‘kat[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’l[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’m ilkesi’nin ba[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’tan çi[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’nenmesi anlam[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’na geliyor. Keza, böyle bir iktidardan ‘demokrasi’ beklemek bile beyhude bir çaba. En do[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’al demokratik gösterileri polis copu ve TOMA’s[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ ile bast[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’rmak, gencecik öğrencileri ‘görüşlerini açıklad[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı'[kck]span lang=’EN’ diye hapislerde çürütmek, muhalif yaz[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ yazan gazetecileri cezaevlerine göndermek, toplumda bir bask[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ ve korku ortam[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ yaratmak; bu mudur demokrasi iklimi’
‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’Pakette, demokrasinin önemli göstergelerinden olan çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’anlar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n haklar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’yla ilgili, i[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’şç[kck]span lang=’EN’ilerin çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma ko[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ullar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n iyile[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’tirilmesini öngören herhangi bir i[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’aret bulunmuyor; sendikal özgürlükleri geni[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’leten en ufak bir belirti yok, bu mudur ‘demokrasi paketi”Oysa burjuva demokrasilerinde bile, demokrasinin temel ölçütleri, çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma hayat[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ ve emek alan[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’yla ilgili düzenlemelerde kendini gösterir. Demokrasinin olup olmad[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ığı[kck]span lang=’EN’n[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n varl[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’k ko[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ulu, emekçilerin haklar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’yla ilgilidir.
‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’Özellikle emek açıs[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ndan en fazla hak kay[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’plar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’, AKP’nin 11 y[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ll[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’k iktidar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ döneminde oldu. Sosyal güvenlik haklar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ ba[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ta olmak üzere, bireysel ve kolektif i[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ hukuku alan[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’nda çok ciddi kay[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’plar meydana geldi; esnek çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma, sendikas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’zla[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’t[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’rma, iktidar bask[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’s[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’yla grev k[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’r[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’c[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’l[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ığı[kck]span lang=’EN’, yanda[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ sendikalar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n kollanmas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’, hep bu süreçte olu[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’tu.De[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’erli akademisyen Doç. Dr. Aziz Çelik, geçen hafta sonunda yap[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’lan bir panelde, bu süreci [kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’şö[kck]span lang=’EN’yle özetledi:
‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’“AKP eliyle yeni bir çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma rejimi in[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’a edilmektedir. Bu rejimin ana özelli[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’i, otoriter esnekle[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’medir. 1990’larda tamamlanamayan bu süreç, AKP’nin kurumsal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ [kck]span lang=’EN’düzenlemeleriyle gerçekle[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’tirilmeye çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ışı[kck]span lang=’EN’lmaktad[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’r. 2003 y[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’l[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’nda çıkar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’lan ve esnek çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’maya olanak sa[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’layan 4857 say[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’l[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ [kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’İş[kck]span lang=’EN’ Kanunu’ndan sonra, 2012 y[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’l[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’nda Ulusal [kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’İ[kck]span lang=’EN’stihdam Stratejisi belgesiyle yeni bir çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma rejiminin temelleri at[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’lmaya ba[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’lad[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’. Toplu [kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’İş[kck]span lang=’EN’ [kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’İ[kck]span lang=’EN’li[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’kileri alan[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’nda, sendikal barajlarla sendikas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’zla[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’t[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’rman[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n yolu açıld[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ ve özellikle özel sektörde sendikala[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ma oran[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ yüzde 3’e kadar düştü.”Aziz Çelik, ta[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’eron uygulamas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n tüm çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma ya[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’am[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’na yayg[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’nla[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’t[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’r[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’lmak istendi[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’ine dikkat çekerek ‘modern kölelik’ olan kiral[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’k i[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’şç[kck]span lang=’EN’ili[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’in de, Özel [kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’İ[kck]span lang=’EN’stihdam Bürolar[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ arac[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’l[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ığı[kck]span lang=’EN’yla kurumsalla[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’mas[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’n öngörüldüğünü söyledi. Çelik, “Her yerde ta[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’eronla[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’t[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’rma, kiral[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’k i[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’şç[kck]span lang=’EN’ilik ve toplu i[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ ili[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’kilerinden yoksun bir çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma rejimi. Bunun ad[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’, otoriter esnekle[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’medir” diye konu[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’tu.
‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’Onun için; ne demokrasisi, çal[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ış[kck]span lang=’EN’ma ya[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’am[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’ ba[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’ta olmak üzere, otoriter ve totaliter bir düzen getirilmek isteniyor. Ama Gezi Direni[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ş[kck]span lang=’EN’i bize gösterdi ki; tüm otoriterli[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’e ve bask[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ı[kck]span lang=’EN’lara ra[kck]font face=’Times New Roman'[kck]span lang=’TR’ğ[kck]span lang=’EN’men “mücadeleye devam…”
‘JUSTIFY'[kck]span lang=’EN’&[shrp]12288;
‘RIGHT'[kck]span lang=’EN’04.10.2013 – YURT
‘JUSTIFY’