ATİLLA ÖZSEVER: YENİ BİR ?EMEK ÖRGÜTÜ?NE VURGU (25.09.2013)

228

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Çalışma ve Toplum Dergisi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Taşeron Uygulamaları ve Güvencesiz Çalışma’ konulu toplantı, cumartesi günü sendikanın Sapanca Tesisleri’nde yapıldı.
Toplantıya, sendika kökenli CHP milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Musa Çam’la birlikte, Bağımsız İstanbul milletvekili Levent Tüzel de katıldı. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, işveren sendikası MESS’in yeni Genel Sekreteri Hakan Yıldırımoğlu ve çeşitli üniversitelere mensup 30 dolayında öğretim üyesi, sendikacı ve sendika uzmanı da toplantıya katılıp görüşlerini açıkladı.
Toplantıda, taşeronlukla mücadelede yeni bir sendikal stratejinin ortaya konması ve bu arada yeni bir sendikal odağın, platformun ya da bir başka deyişle ‘yeni bir emek konfederasyonu’nun oluşturulması konusu gündeme geldi.
Toplantının açış konuşmasını yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, taşeron uygulamasının emek piyasasının parçalanmasına, çalışma koşullarının daha da ağırlaştırılmasına ve sendikasızlaşmaya yol açtığını söyledi. Serdaroğlu, 2002’de 384 bin olan taşeron işçi sayısının günümüzde 2 milyona yaklaştığını belirterek, AKP dönemindeki artışın 4 kattan fazla olduğuna dikkat çekti.
Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni, Avukat Dr. Murat Özveri de, alt işverenliğin (taşeronluğun) sorunlarına ve bu konudaki yasal değişikliklere değindi. Murat Özveri, yeni bir istihdam biçiminin yaratılarak, işverenlerin iş hukukunun koruyucu hükümlerinden kaçınmak istediğini ve dolayısıyla işgücü üzerinde güçlü bir denetim kurmayı amaçladıklarını söyledi. Özveri, sendikaların taşeronlaşma konusunda toplu sözleşme hukukuna önem vermesi gerektiğine işaret etti.
Söz alan akademisyenler de, ‘asıl’ ya da ‘taşeron’ demeden ‘her yerde’ örgütlenmeye çalışılması, asıl işverenle yapılan toplu sözleşmelerin, taşeron işçisi için de geçerli olmasına çaba gösterilmesi gibi görüşleri dile getirdiler.  
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 26-27 Eylül’de Ankara’da yapılacak Çalışma Meclisi toplantısında, kıdem tazminatı ve taşeronlaşma konusunun ele alınacağını, AKP’nin “taşeron işçisine kıdem tazminatı hakkı” söylemiyle ‘fon uygulaması’nı gündeme getirmek istediğini ve çalışanlara tuzak kurduğunu söyledi. Çerkezoğlu, “Nihai hedef, taşeron işçiliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak, o hedefe kadar, bu alanda bütünlüklü bir örgütlenme programı ortaya konmalıdır” dedi.
KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul da, kamu kesiminde, başta sağlık olmak üzere, taşeronlaşmanın yaygınlaştırmak istendiğini belirterek; taşeronlaşma dahil, emeğe yönelik tüm saldırılara karşı yeni bir sendikal odağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Tombul, “İşçi – memur konfederasyonu ayrımı yapılmadan, bir ortak mücadele örgütünü yaratmalıyız. Hatta bu emek örgütü, siyasi örgütlerle de ilişki kurmalıdır. Mevcut yasal mevzuat uygun olmasa bile, fiili mücadele sonucu, bunun hukuksal düzenlemesi de ortaya çıkar” diye konuştu.
CHP İzmir milletvekili Musa Çam da, “Türkiye’de yeni bir emek konfederasyonuna ihtiyaç var. DİSK, KESK, Türk-İş’teki muhalefeti temsil eden Sendikal Güç Birliği, böyle bir oluşum içinde yer alabilir” dedi. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek?25.09.2013 – YURT