KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİĞE KARŞI DAVA AÇTIK!

243

Bilindiği gibi 31 Ağustos 2013 gün ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte bir dizi değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerle görevde yükselmede sözlü sınav esas yöntem haline getirilmiş, hizmetiçi eğitim uygulamasından vazgeçilmiş, yöneticiliğe atanmada, kamu kurumlarında ve kurumda belirli süre çalışma koşulu ve yazılı sınavdan 70 puan alma zorunluluğu kaldırılmıştır.[kck]a href=’http://bes.org.tr/dosyalar/dosya/1523bfc6719771.docx’ Konuya ilişkin basın açıklamamız için tıklayınız.

AKP’nin kadrolaşma politikasında hukuk tanımazlığın son örneği olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için Konfederasyonumuz 6 Eylül 2013 tarihinde Danıştay’da dava açmıştır.

[kck]a href=’http://bes.org.tr/dosyalar/dosya/1523bfc2e72e78.doc”>Dava dilekçesi için tıklayınız.
AKP’nin keyfi yönetim ve kadrolaşma politikasına karşı her alanda mücadelemiz devam edecektir.