KOCAELİ ŞUBEMİZ İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN SÜRGÜN EDİLMESİNİ PROTESTO ETTİ

266

Kocaeli Şubemiz, Kocaeli Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi Nesimi ÖNDEŞ’in, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne naklen atanmasını protesto etmek için bugün Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.[

Şube Başkanımız Akın Şişman’ın okuduğu basın açıklaması:


BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri,

Adalet Bakanlığına bağlı Kocaeli Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Nesimi ÖNDEŞ, Adalet Bakanlığının 27.08.2013 tarih ve 111605 sayılı yazısıyla hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Kocaeli 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevine naklen atanmış; sürgün edilmiştir. İşyeri Temsilcimiz, bugün itibariyle halen çalışmakta olduğu Kocaeli Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüyle ilişkisini keserek Kandıra’daki görev yerine başlayacaktır. İşyeri Temsilcimizin rızası olmadan ve haklı bir gerekçe göstermeksizin yapılan bu atama çok açık SÜRGÜNDÜR.

Değerli basın emekçileri,

28 Mayıs’ta Gezi Parkı’nda başlayan, daha sonra tüm ülkeye yayılan Taksim Gezi Parkı direnişi, AKP’nin faşizan, gerici, piyasacı politikalarına karşı tüm halkın öfkesini ve itirazını ortaya koyan bir direnişti ve bugün bu direniş farklı biçimlerde devam etmektedir. 28 Mayıs’tan bu yana 7 yurttaşımızın katledildiği, onlarca yurttaşımızın çeşitli yerlerinden yaralandığı, yüzlerce yurttaşımızın gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldığı bu haklı ve meşru direniş elbette BES ve KESK olarak bizim de direnişimizdi.

Yıllarca AKP Hükümeti tarafından sadaka zamlarına mahkum edilen, ekonomik kayıplara uğratılarak yoksullaştırılan, kamuoyunda yaratılan tartışmalarla aşağılanan, itibarsızlaştırılan, Devlet ve Hükümet güdümlü sendikalar aracılığıyla kuşatılarak hareketsiz bırakılmaya çalışılan, yönetici ve temsilcileri gözaltı ve tutuklama terörüyle baskı altına alınmaya çalışılan ve kurulduğu günden bu yana içinde yaşadığı toplumun sorunlarını kendi sorunları olarak görerek taraf olan kamu emekçilerinin ve onların yegane örgütü KESK’in bu direnişin dışında kalması beklenemezdi zaten.

Bunun gereği olarak 4-5 ve 17 Haziran 2013 tarihlerinde direnişe destek olmak, AKP Hükümetinin yurttaşlarımızın can güvenliğini ortadan kaldıran faşizan uygulamalarını protesto etmek için üç gün grev gerçekleştirdik. Bu grevler sonrasında İşyeri temsilcilerimizden Nesimi ÖNDEŞ’in de içinde olduğu 41 büro emekçisine idari soruşturma açılmıştır.

Her ne kadar bir gerekçe gösterilmese de İşyeri Temsilcimiz Nesimi ÖNDEŞ’in Kandıra’ya sürgün edilmesinin temel gerekçesi, Konfederasyonumuz KESK’in almış olduğu kararlara uyarak Gezi Parkı direnişine destek için Greve çıkmış olmasıdır. AKP Hükümetinin ve Adalet Bakanlığının yurttaşlarımızın sokaklarda ortaya koyduğu demokratik tepkilere tahammülsüzlüğünün başka bir örneğini sendikal mücadelemize baskı olarak yaşamaktayız.

Değerli basın emekçileri,

Daha önce Kocaeli Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımızdan birçoğunun farklı yerlere tayin istemesi karşısında personel eksikliği gerekçe gösterilirken İşyeri Temsilcimizin isteği olmamasına rağmen tayin edilmesi, bu atamanın iyi niyetli olmadığını açıkça göstermektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası İdareye atama yetkisi vermekle birlikte, bu yetkinin kamu çalışanın ikametgah durumu, iş yerine ulaşımı, sosyal çevresi ve en önemlisi rızası göz ardı edilerek kullanılmasını da engellemektedir. Derince’de, Yenikent Mahallesinde ikamet eden temsilcimiz Nesimi ÖNDEŞ keyfi ve hukuksuz bir biçimde Kandıra’ya sürgün edilerek cezalandırılmaktadır.

Diğer taraftan 4688 Sayılı Yasanın 3.Maddesi ile değiştirilen 18’inci maddesinde: “Kamu görevlileri iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. [kck]uKamu İşvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtilmedikçe değiştiremez[kck]/u.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 2821 Sayılı Sendikalar Yasası’nın 30.maddesinin son fıkrasında: “İşveren,  yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin ve sendika yöneticilerinin çalıştığı işyerini değiştiremeyeceği veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamayacağı, aksi durumda değişikliğin geçersiz sayılacağı” belirtilmiştir.

Gerek 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası gerekse 4688 ve 2821 Sayılı Sendika Yasaları İşyeri Temsilcimizin Kandıra’ya sürgün edilmesinin hukuksuz ve keyfi olduğunu ortaya koymaktadır. Ne yazık ki bu hukuksuzluk adaleti sağlamakla yükümlü olan bir kurumda; Adalet Bakanlığında gerçekleşmektedir. Bu hukuksuzluğa ve keyfi uygulamaya son verilerek İşyeri Temsilcimizin sürgün kararı derhal iptal edilmelidir.

Aksi halde Büro Emekçileri Sendikası olarak İşyeri Temsilcimizin sürgün kararının iptal edilmesi ve Kocaeli Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğündeki görevine geri dönmesi için her türlü haklı ve meşru yöntemi kullanacağımızı buradan ifade ediyoruz.

                                                                                                          Yönetim Kurulu Adına
                                                                                                                Akın ŞİŞMAN
                                                                                                                 Şube Başkanı