EYLÜL – 2013

329

 

AHMET KESİK GENEL BAŞKAN – 2.181,00 TL.

SERDAL SAVAŞÇIGENEL SEKRETER – 3.375,35 TL.

ÖZLEM YILMAZ YEŞER GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ – 3.485,46 TL.

MERYEM ÇAĞGENEL EĞİTİM SEKRETERİ – 2.759,30 TL.

FİKRET ASLAN GENEL MALİ SEKRETER – 2.418,51 TL.

METİN TATARGENEL HUKUK VE TOPLU GÖRÜŞME SEKRETERİ – 2.515,21 TL.

AHMET ACARGENEL BASIN YAYIN HALKLA İLİŞK. SOSYAL VE DIŞ İLİŞK. SEK. – 3.238,29 TL.