AKP?DEN EL ÖPEN, BİAT EDEN MEMURA MÜJDE!

210

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı.
 
31 Ağustos 2013 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile görevde yükselme ve unvan değişikliğinde köklü değişiklikler getirilmiştir. Kamu emekçilerinin toplu sözleşme sürecini yandaş sendikası Memur-Sen ile kapalı kapılar ardında yapan ve daha 2 hafta süre olmasına rağmen yangından mal kaçırırcasına imzalayan hükümet bu genelgeyi hazırlarken de hiçbir sendikanın görüşünü almamıştır.
 
Kamuda AKP kadrolaşmasının son hızla devam ettiği bu süreçte ilgili genelge ile kadrolaşma tamamlanmak istenmekte AKP’nin sesi soluğu olacak yöneticileri seçecektir. Adeta toplu sözleşme sürecindeki tutumundan dolayı Memur-Sen ve üyelerini ödüllendirmektedir.
 
Atama ve görevde yükselmelerde en büyük adaletsizliğe neden olan mülakat sistemi sendikamız tarafından defalarca dava konusu yapılıp iptal edilmesine rağmen, daha da genişletilerek bu genelgede yer bulmuştur.
Yeni yönetmelikle yazılı sınavı geçenlerin sözlü sınava tabi tutulması kuralının getirilmesi AKP zihniyetinin gerçek niyetini ortaya koymaktadır. AKP zihniyeti sözlü sınava beş katı yönetici adayını çağırıp içinden kendilerine en uygununu seçecektir.
 
Ayrıca yönetimin temel unsurlarından biri olan hizmet içi eğitimle sağlanan ve bir tür oryantasyon eğitimi olan görevde yükselme eğitiminin kaldırılması AKPnin nitelikli personel istemediğinin de açık bir kanıtıdır. AKP niteliksiz, yandaş bir anlayışla sadece itaat edecek ve AKPnin sesi olacak yönetici aramaktadır.
 
Yeni yönetmelikle 70 puan barajının kaldırılması, performans kriteri aranmasından vazgeçilmesinin de “devlet” değil “parti memuru” arayan, yönetici kadrolarını bu anlayışa uygun kişilerle doldurmak isteyen AKPnin yeni bir oyunu olduğu ortadadır.
 
Kamu çalışanlarını huzursuz eden bu yönetmelikle, kurumlarda belirli süre çalışma şartının kaldırılması da ‘yandaş yönetici ithal etme yolunu açmaktadır.
 
Kamuda liyakat ve kariyer ilkelerinden vazgeçilmesi, 2 yıllık memuriyeti olan bir kişinin 30 yıllık memurların amiri-yöneticisi olmasının yolu açılmaktadır.
 
AKP bu partizan memur anlayışına dayanan torpil yönetmeliğini geri çekmelidir.
 
Yönetmelik İçin kcka href=cthttp://bes.org.tr/dosyalar/dosya/15225de9325710.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk