SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KADROYA GEÇİRİLME SÜRECİ

215

02.08.2013 tarihinde kanunlaşan Torba Yasa ile İşkur’da çalışan İş ve Meslek Danışmanlarına da kadroya geçiş hakkı tanınmıştır.

Bu çerçevede İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosu ihdas edilmiştir.

Yeni kadro ihdas edilmiş olmasından dolayı ücretler, ek ödeme ve tazminatlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlendiği için, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkur Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı konuyla ilgili bir çalışma yürütmektedirler.

Bu çalışma sonucunda Bakanlar Kurulu kararı ile İş ve Meslek Danışmanlarının yeni ücretleri, ek ödeme ve tazminatlarının akıbeti belli olacaktır.

Edindiğimiz bilgiye göre yapılan çalışmanın bir ay içerisinde tamamlanacağı,  bu çalışma sonucunda en geç üç ay içerisinde kadroya geçirme işleminin yapılacağı ve herhangi bir ücret kaybının söz konusu olmayacağı yönündedir.