05.08.2013 – SGK DA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVA İLE İLGİLİ YENİ BİR KARAR…

277

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddenin h bendinde geçen “işçi statüsü ile geçici personele statüsünde geçirilen süreler hariç” ibaresinin ve 10 uncu maddesi ile değişen 27 inci maddesinin iptali ile Yönetmeliğin 2 inci maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasının a/1 bendinin eksik düzenleme nedeniyle iptali için açılan davada Danıştay 2. Dairesi talebin kısmen kabulüne karar verilerek, yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasının h bendinde geçen “işçi statüsü ile geçici personele statüsünde geçirilen süreler hariç” ibaresinin ve 10 uncu maddesi ile değişen 27 inci maddesinin yürütmesinin durdurulması talebi reddetmiş ancak Yönetmeliğin 2 inci maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasının a/1 bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.