2014-2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GENEL TİS TALEPLERİMİZ

211

1 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta sonuçlanacak olan2014-2015 dönemini kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin genel taleplerimiz ile işkolumuza bağlı kurumlara ilişkin taleplerimiz dosyalar halinde Konfederasyonumuz KESK’e iletilmiştir.

GENEL TALEPLERİMİZ

[kck]ul style=’list-style-type: disc;'[kck]li style=’text-align: 4688 sayılı yasanın mevcut haliyle Kamu Emekçilerinin sorunlarını çözmekten uzak bir içeriğe sahip olduğunu geçmiş TİS süreci bir kez daha göstermiştir bu nedenle 4688 sayılı yasa anti demokratik içeriğinden arındırılmalı, gerçek anlamda Grevli Toplu İş Sözleşmeli bir Sendika yasasına dönüşmesi için 4688 sayılı yasada gerekli değişiklikler yapılmalıdır.[kck]/li[kck]li style=’text-align: [4688] sayılı yasadan kaynaklı olarak Tüzüğümüzde tanımlanan Merkez Temsilciler Kurulu gibi Kurul toplantılarına katılması zorunlu olan temsilcilerimiz kurumlarınca idari izinli sayılmamaktadırlar, yine Başbakanlık genelgeleri yok sayılarak işyeri temsilcilerimizin Sendikal eğitimlere katılmaları konusunda sorunlar yaşanmakta[kck]/li[kck]li style=’text-align: 4688 sayılı yasada Kamu işvereni sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika İl ve İlçe temsilcisi ile sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebi açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez denmesine rağmen temsilci ve yöneticilerimizin işyerleri değiştirilmektedir.  Birçok kurumda kurum yöneticileri sendika işyeri temsilcisi gibi çalışmakta farklı sendikalara üye olan çalışanlar üzerinde mobing uygulamakta çeşitli bahanelerle disiplin soruşturmaları açılmaktadır.[kck]/li[kck]li style=’text-align: 657 sayılı kanunun 4/C statüsünde güvencesiz olarak çalışan personelin ekonomik özlük haklarının iyileştirilmesi (aile yardımı ödenmesi gibi) ve 4/A statüsüne geçirilmeleri konusunda düzenleme yapılmalıdır.Kamu Emekçilerinin temel ücreti yoksulluk sınırına çekilmeli ve ayrıca refah payı artışı yapılmalıdır. Kamu Emekçilerinin ücretlerinin açlık sınırın altındaki kısmı vergi dışı bırakılmalı yoksulluk ücreti en alt vergi diliminden vergilendirilmeli ve vergi dilimi sabitlenmelidir.[kck]/li[kck]li style=’text-align: Yurtdışı Teşkilatlarında 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personele kadro verilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli ve mobbing konusunda acil tedbirler alınmalıdır. [kck]/li[kck]li style=’text-align: 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden kaynaklı hak kayıpları telafi edilmelidir.[kck]/li[kck]li style=’text-align: Ek ödeme adı altında yapılan ödemeler temel maaşa dahil edilerek emekli maaşlarına yansıtılmalıdır.[kck]/li[kck]li style=’text-align: Görevde Yükselme ve unvan değişikliklerinde kariyer ve liyakat ilkelerine uyulmalı, Hukuki mücadelemiz sonucunda işveren yargı kararlarının gereği yapılmalı.[kck]/li[kck]li style=’text-align: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü resmi tatil edilmelidir.[kck]/li[kck]/ul
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU