ATEŞLE OYNAMAYIN! TMMOB’DAN ELİNİZİ ÇEKİN!

237

Birçok TMMOB yönetici ve üyesi Gezi Parkı direnişine sahip çıkmak için gözaltında tutulurken, dün bir gece yarısı operasyonuyla TMMOB yasası değiştirildi!
Derelerimize, ormanlarımıza, kentlerimize, köylerimize sahip çıkarak, doğanın ve insanın sömürülmesine karşı mücadelesiyle bugüne kadar AKP’nin kirli rant politikalarının önünde halktan ve emekten yana engel örmüş olan TMMOB, gece yarısı yine bir Torba yasa operasyonu ile sindirilmeye çalışılmaktadır.
Gücünü bilimden, emekten, özgürlüklerden ve demokrasiden alan ve Gezi direnişinde halkın yanında mücadele eden TMMOB, AKP’nin bir intikam savaşının tam ortasındadır.
AKP, karalama kampanyalarıyla teslim alamadığı TMMOB’u, şimdi torba yasa yoluyla işlevsizleştirmenin yollarını aramaktadır.
AKP hükümetinin tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bugüne kadar emek örgütleri üzerinde sürdürdüğü operasyonlar nasıl ki sonuç vermediyse, bugün de sonuç vermeyecektir.
KESK olarak, her tür zorbalığa karşı emeğin, özgürlüğün, kardeşliğin hakim olduğu yeni bir Türkiye mücadelesinde yan yana olmaktan onur duyduğumuz ve bu haklı mücadelesinde de yanında olacağımız yol arkadaşımız TMMOB’a karşı izlenen intikamcı politikalara karşı AKP hükümetini uyarıyoruz;
Ateşle Oynamayın!
Hiçbir zorbalık ve zulüm, gücünü halktan alan TMMOB’yi teslim alamaz.
Artık kirli ellerinizi halkın gerçek temsilcileri olan emek ve demokrasi güçlerinin üzerinden çekin!
Yürütme Kurulu