AKP FAŞİZMİNE TESLİM OLMADIK?

197

Bugün, KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB almış oldukları karar gereğince, AKP iktidarını uyarmak ve demokratik tepkilerini göstermek için tüm illerde alanlardaydı.
 
Emekçiler, İstanbulda Tünel, Ankarada Kolej Meydanı, İzmirde Basmane olmak üzere tüm illerde iş bırakarak meydanlara indiler.
 
Yapılan ortak açıklama:
 
POLİS ŞİDDETİNE ve MEYDANLARIN ETRAFINDAKİ ABLUKAYA SON VERİLSİN!
 
Taksim Gezi Parkı’nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen yurttaş duyarlılığını polis terörü ile bastırmaya kalkışan AKP iktidarı Türkiye halkının vicdanının, hak ve adalet arayışının güçlü duvarına çarptı.
 
AKP iktidarı halkın bu onurlu tepkisine devlet terörüyle karşılık verme yolunu seçti. Hak ve adalet isteyen insanlarımız öldürüldü, onlarcası sakat bırakıldı, binlercesi yaralandı.
 
Medya iktidar ablukası altına alınarak, Türkiye halkının özgürlükçü muhalefeti hakkında muazzam bir çarpıtma ve karalama kampanyası başlatıldı.
 
Gezi Parkı direnişinin başından bu yana en geniş kesimler tarafından sahiplenmesinde önemli bir görev üstlenen Taksim Dayanışması ile muhatap olmak yerine bu süreçte bir kez bile Taksim ve civarına inmeyenlerle görüşülerek kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı.
 
Ancak halkın direnişi kırılamadı, önüne konulan bütün barajları birer birer aştı.
 
Türkiye halkının vicdan, hak ve adalet direnişiyle sarsılan AKP iktidarı, halkın büyük direnişini kıramayınca, çevre duyarlılığına indirgemeye, yaygın polis terörü ve despotik yönetim tarzına karşı halk tepkisini gayrı meşru hale getirmeye girişti.
 
Türkiye?nin özgürlüğe sevdalı insanları AKP iktidarının bu oyununa gelmedi. Halkın hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeyen ısrarlı direnişi karşısında AKP iktidarı halka karşı, tüm dünyanın gözleri önünde akıl almaz ve vahşi bir saldırı kampanyası başlattı.
 
Halk direnişinin simgesi haline gelen Gezi Parkı ve Taksim Meydanı iktidarın polisi tarafından kimyasal gazlar ve sıvılarla işgal edildi. Bu da yetmezmiş gibi başta Kızılay olmak üzere ülkenin dört bir yanında kentlerde Dünya?nın gözü önünde ölçüsüz polis şiddeti yaşandı. İnsanların kaybettikleri dostlarını uğurlamak için yapacakları anma törenine dahi korkunç bir polis saldırısı yapıldı.
 
Çocuklar ve yaşlılar tüm insani değerler ayaklar altına alınarak gaza boğuldu, hırpalandı.
 
Bu vahşi saldırılarda yaralanan insanlarımız için oluşturulan revirler dağıtıldı, doktorlar, hemşireler gözaltına alındı, tedavi araçları ve malzemeleri tahrip edildi.
 
Halk muhalefetine sahip çıkan milletvekilleri, uluslararası gözlemciler gazlandı, coplandı.
 
Bu acımasız polis şiddeti, bizzat Başbakan tarafından miting meydanlarında verilen talimatlarla harekete geçirildi. Bu vahşetin sorumluluğu faşizan politikaların talimatını veren AKP hükümetinin yanı sıra bu politikaları uygulayan başta Valiler olmak üzere kolluk güçlerine aittir. Kimden gelirse gelsin halka karşı insanlık suçu içeren talimatları uygulayarak bu suçları işleyenlerin, hesap vereceklerini akıllarından çıkarmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz.
 
Ancak özgürlük ve saygı isteyen halkımız, iktidarın tüm vahşi saldırganlığına inançla, onurla, kararlılıkla, zekayla, aşkla karşı koymayı sürdürüyor. Özgürlük ve onurun, hakkın ve adaletin direnişi büyüyor, tüm Türkiye?yi sarıyor, AKP iktidarın sarsıyor.
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, halkımızın bu büyük direnişi karşısında giriştiği iç savaş kışkırtıcılığının AKP tabanında karşılık bulmamasından çılgına dönerek, dizginsiz bir baskı rejimi kurma yoluna girdi. Artık sokaklarımızda polis TOMA?larının, Akreplerinin yanında Jandarma TOMA?ları ve askeri birlikleri de görmeye başladık.
 
Bizler Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve meslek örgütleri olarak, AKP iktidarının despotik bir rejim oluşturma yönündeki bu saldırganlığının durdurulmasının bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız. Bu nedenle AKP hükümetinin polisi tarafından uygulanan şiddete derhal son verilmesini ve Başta Taksim olmak üzere şehirlerin meydanlarında uygulanan polis ablukasının kaldırılmasını talep ediyoruz.DİSK – KESK – TMMOB – TTB – TDB
kckspan class=ctgosterctbykkckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://174.120.106.158/%7Ebesorg/resimler/haber/151daeefaef864.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kck/spanbyk
kckspan class=ctgosterctbykkckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://174.120.106.158/%7Ebesorg/resimler/haber/151daeefb53b48.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kck/spanbyk
kckspan class=ctgosterctbykkckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://174.120.106.158/%7Ebesorg/resimler/haber/151daeefc1015d.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kck/spanbyk
kckspan class=ctgosterctbykkckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://174.120.106.158/%7Ebesorg/resimler/haber/151daeefbab25f.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kck/spanbyk
kckspan class=ctgosterctbykkckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://174.120.106.158/%7Ebesorg/resimler/haber/151daeefc6865a.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kck/spanbyk
kckspan class=ctgosterctbykkckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct src=cthttp://174.120.106.158/%7Ebesorg/resimler/haber/151daeefcce051.jpg” alt=”” “500” =”284″ />

kck/spanbyk