MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

249

Genel Başkanımız Ahmet KESİK, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizden Metin TATAR ve Fikret ASLAN’ın katılımıyla 6 Haziran 2013 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Sayın Mehmet SARITAŞ ile görüşme yapılmıştır.

Yapılan görüşmede, Maliye Bakanlığı Gider birimlerinde çalışan personelin sorun ve talepleri iletilmiş, gider birimlerinde uzmanlık sınavının yeterince açılmadığı ve çalışanların bu konuda mağdur olduğu, uzmanlık sınavı açılması doğrultusunda talepleri olduğu belirtilerek, Bakanlığın bu konuda bir çalışmasının olup olmadığı sorulmuştur.

Mehmet SARITAŞ, Bakanlığın kurum içerisinden uzmanlığa sıcak bakmadığını ve gündemlerinde böyle bir sınavın olmadığını ifade etmişlerdir.

Son dönemde Gümrük Saymanlıklarında çalışanlara Defterdarlıklarca fazla mesai yaptırılmak istendiği, karşılığı ödenmeksizin yaptırılmak istenen çalışmaların yasal olmadığı, angarya olduğu kendilerince de ifade edilmiş olup, konudan haberdar olduğunu, çözümü konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile görüşerek Gümrüklere mutemetlik vererek mesai saatleri dışındaki işlemlerin Gümrük Mutemetliklerince yapılmasına çalıştıklarını veya personel takviyesi yaparak yada yaptırılan fazla mesai karşılığı izin kullandırarak çözeceklerini belirtmişlerdir. 666 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen fazla mesai uygulaması ile ilgili Bakanlıktan talepte bulunduklarını ancak henüz bir gelişme olmadığını ifade etmişlerdir.

Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesine yönelik sınav açılması talebi iletilmiş olup, ilki Eylül ayında olmak üzere her yıl belli sayıda personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi için sınav açılacağını belirtmişlerdir.

Yapılan görüşmede sonuç olarak çalışanların sorun ve taleplerinin dikkate alınması ve çözümü noktasında çalışma yapılması için ilgili yerlere iletilmesi talep edilmiştir.

Muhasebat Genel Müdürü Sayın Mehmet SARITAŞ ziyaretimizden son derece memnun kaldığını, her zaman diyalogdan yana olduğunu, çalışanların kendilerine iletilen sorun ve taleplerini çözme noktasında bugüne kadar çaba içerisinde olduğunu, bugünden sonra da aynı çaba içerisinde olacağını ifade etmişlerdir.