DİYARBAKIR ŞUBEMİZ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE 27 ŞUBAT GREV ÇAĞRISI YAPTI?

294

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 133px; float: ;ct /byk kck/spanbykDiyarbakır Şubemiz, bugün Sosyal Güvenlik Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak 27 Şubat Grevine çağrı yaptı.
Şube Örgütlenme Sekreteri Mahmut Aba’nın okuduğu açıklamada;
KESK üyelerine yönelik son operasyon hatırlatılarak, operasyonun KESKin ülke genelinde başlattığı kampanyaya denk gelmesinin tesadüf olmadığı,
66 sayılı KHK ile ikramiyelerin kaldırıldığını, yılbaşından bu yana ise fazla mesai ücretlerinin gasp edildiği,
İnsanca yaşam ve çalışma koşullarında giderek uzaklaştırılan, her geçen gün çalışma koşulları daha da ağırlaştırılan SGK emekçilerinin “artık yeter” dediklerini ve tüm illerde alanlarda olacaklarını,
Güvencesizliğe, performans ve rotasyon uygulamalarına boyun eğmeyeceklerini,
27 Şubatta bir günlük iş bırakma eylemi yapacakları belirtildi.