İSTANBUL GÜMRÜK SAYMANLIKLARINDA ÜCRET YOK, İZİN YOK, FAZLA MESAİ VAR

226

İstanbul Defterdarlığı’ndan yayınlanan 22.05.2013 tarihli yazıyla, Haydarpaşa ve İstanbul Gümrük Saymanlıklarında, Saymanlık Müdürlüğü Personelinin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde görev yapmaması nedeniyle, bu süreler içinde yapılan işlemlerden doğan gümrük vergilerinin ödenemediği, bu nedenle ithalat ve ihracat işlemlerinde gecikmeler yaşandığı belirtilerek, gümrük vergilerinin tahsilinde aksamalara neden olunmaması için normal mesai saatleri dışında fazla mesai yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Hükümet yayınladığı kararnamelerle ve son olarak 657’ye ilişkin hazırladığı yasa tasarısıyla bir taraftan kamu emekçilerinin fazla mesai ücretlerini gasp ederken, diğer taraftan da bu tür gerekçelerle hiçbir izin veya ücret karşılığı olmaksızın, kölece çalışmayı kamu emekçilerine dayatmaktadır. Bu tür uygulamalarla kamuda 8 saatlik işgünü hakkı gasp edilerek esnek ve kuralsız bir çalışma hayatı hakim kılınmak isteniyor.
İstanbul ve Haydarpaşa Gümrük Saymanlık Müdürlüklerindeki zorunlu fazla mesai uygulamasına son verilmesi için hukuki girişimlerde bulunulacaktır.
Sendikamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı fiili ve meşru mücadelesine devam edecektir.