BES TUTUKLU ÜYELERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR?

241

Sendikamızın almış olduğu karar gereğince, 19 Nisan 2013 tarihinde illerde basın açıklamaları yapılarak tutuklu arkadaşlarımıza kartlar gönderilmiştir.
Ayrıca, Konfederasyonumuz KESK tarafından, “KESK’Lİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILSIN” talebiyle tüm illerde, Nisan ayında başlamak üzere her ayın 19’unda, yürüyüş ve basın açıklamaları kararı alınmıştır.
Bu bağlamda, 19 Nisan 2013 tarihinde illerde basın açıklamaları yapılmıştır.
BASIN AÇIKLAMASI
kckembykDeğerli Basın Emekçileri, k
kckembykKonfederasyonumuza yönelik özellikle 2012 yılında yoğunlaşan operasyonların sonuncusu tam iki ay önce 19 Şubat 2013 tarihinde yapıldı. Ülke genelinde yapılan gözaltı operasyonuyla 167 arkadaşımız gözaltına alındı ve bu arkadaşlarımızdan 67 kişisi tutuklandı. Arkadaşlarımız iki aydır cezaevlerinde tutuklu durumda. Buradan bugün itibariyle cezaevlerinde tutuklu bulunan başta KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman ŞİMŞEK olmak üzere toplam 94 yönetici ve üyemize selamlarımızı gönderiyoruz. k
kckembykDeğerli Basın Emekçileri, k
kckembykZulmün ve zorbalığın efendileri, “iktidarımıza biat edecek kullar istiyoruz” diye ferman buyuruyor. “Köleliğe Uyum Programını” hayata geçirmek için hazırlanan makbul vatandaş rehberinde herkese yeni fasıllar açıyorlar. kckimg class=ctavatarct =ct189ct name=cthaberct


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct284ct /byk
kckembykDiyorlar ki;k
kckembyk”Gazetecinin, bizim dediğimizin dışında bir şey yazmayanı, k
kckembykAvukatın, hakkı – hukuku çiğneneni değil, çiğneyeni savunanı makbuldür”k
kckembykDiyorlar ki;k
kckembyk”Üniversitelinin, parasız, bilimsel, demokratik, anadilinde eğitim talep edeni değil YÖK?ü bağrına basanı, k
kckembykİşçinin, her gün beşer onar kurban gittiği iş cinayetlerini kaderden sayanı, k
kckembykSendikacının, yandaş olanı başımızın tacıdır.”k
kckembykDiyorlar ki; k
kckembyk”k kckimg class=ctavatarct =ct174ct name=cthaberct

style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct262ct /byk kckembykAsgari ücretlinin, ucuz iş gücü olmak için kendi yerini dolduracak üç çocuk yapanı, k
kckembykKamu emekçisinin, güvencesiz, esnek çalışmanın performansı yüksek, günün koşullarına uygun hükümet memuru olanı dışındakiler makbul değildir.”k
kckembykDiyorlar ki; k
kckembyk”Kimse örgütlenmesin, zinhar hakkını aramaya kalkmasın, herkes 4+4+4?lük ileri demokrasimize kendini emanet etsin.”k
kckembykDeğerli Basın Emekçileri, k
kckembykBu makbul vatandaşlık tanımına uymayanların, uymamakta ısrar edenlerin, hele hele örgütlenenlerin nelerle karşı karşıya kaldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda, KESKin emek ve demokrasi mücadelesini engellemeye yönelik operasyonların rutinleştiği tüm kamuoyunca bilinmektedir. k
kckembykArdı ardına yaşadığımız operasyonlara baktığımızda hiçbirisinin tesadüfî olmadığı, amacının açık olduğu rahatlıkla görülmektedir. Ne zaman kamu emekçilerinin hakları gasp edilecekse KESKe yönelik itibarsızlaştırma ve kriminalize etme operasyonları için düğmeye basılmaktadır. k
kckembykZaten sınırlı düzeye indirilen iş güvencemizi ortadan kaldırmayı ve performansa dayalı ücretlendirmeyi öngören 657 sayılı DMKda değişikliklerin gündeme getirildiği bu süreçte KESK olarak iş güvencemizden taviz vermeyeceğimizi, sendikal hak ve özgürlüklerimizin daha da daraltılmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan etmemizin hemen ardından yapılan 19 Şubat operasyonunun tesadüf olmadığı açıktır. Bu operasyonların tek bir adı vardır. O da “Emek ve Demokrasi Güçlerini Sindirme” operasyonlarıdır. k
kckembykDeğerli Basın Emekçileri, k
kckembykYoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, emeğin hakkınınk kckimg class=ctavatarct =ct192ct name=cthaberct

style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct304ct /byk kckembyk yok sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasiden de sendikal hak ve özgürlüklerden de söz etmenin mümkün olmadığı bu ülkede, KESKin neden hedef alındığı yeterince açık değil mi? k
kckembykHer türlü baskıya rağmen sesini yükselten, kamu emekçilerinin vicdanın sesi olmaya devam etme kararlılığından ödün vermeyen KESKe yönelik ardı ardına operasyonlar yapılması şaşırtıcı değildir. k
kckembykSömürü ve yağmaya karşı emeğin hakkını, savaşa karşı barışı, emperyalizme karşı bağımsızlığı, ırkçılığa ve şovenizme karşı hakların kardeşliğini kararlılıkla savunan KESKin, bu değerlerin düşmanlarınca hedef tahtasına konması doğaldır. k
kckembykGörmeyen gözlere, duymayan kulaklara, yazmayan kalemlere inat bir daha ifade ediyoruz. Bizler, bu topraklarda gerçek bir demokrasi için mücadele etmenin zor, bedelinin de ağır olduğunu biliyoruz. Ancak “hak verilmez mücadeleyle alınır” şiarını ilke edinen, baskılara mücadeleyi daha da yükselterek cevap veren, “acıyı bal eyledik” diyen bir gelenekten gelen KESKliler baskılar karşısında asla yılmayacaktır. k
kckimg class=ctavatarct =ct184ct name=cthaberct

style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct246ct /byk kckembykBizleri baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamaların karşısında sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. KESK olarak bugüne kadar olduğu gibi tutuklu arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması için hem örgütlü gücümüzle hem de hukuksal olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Tek suçları sendikal hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelesi vermek olan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.k