SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

206

Genel Başkanımız Ahmet KESİK ve Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizden Özlem YILMAZ YEŞER, Meryem ÇAĞ ve Metin TATAR’ın katılımıyla, 3 Nisan 2013 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Yadigar GÖKALP İLHAN görevine atanması nedeniyle ziyaret edildi.

Yapılan görüşmede, şubelerimizden ve işyerlerimizden gelen Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sorun ve talepleri bir dosya halinde kendilerine sunulmuş olup ayrıca aşağıda ifade ettiğimiz hususların altı çizilmiştir.

[kck]ul[kck]li666 sayılı KHK’den doğan SGK çalışanlarının hak kayıplarının (ikramiyelerin ödenmesi vb) telafi edilmesi,[kck]/li[kck]liGörevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin iptaline ilişkin Sendikamızca açılan ve Danıştay 5. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının uygulanarak atamaların sınavla yapılması,[kck]/li[kck]liİcra memurlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, görev tanımına girmeyen işlerde çalıştırılmaması, görev tazminatı ve yol harcırahı verilmesi, 5. Derecenin altına düşebilmeleri konusunda çalışma yapılması,[kck]/li[kck]liNüfus yoğunluğu ve sigortalı sayısına göre açıldığı söylenen SGM’lere geçici görevlendirmelerle değil, yeterli derecede kadrolu istihdamın yapılması ve personel açığının giderilmesi,[kck]/li[kck]liYönetici pozisyonunda bulunan idarecilerin sendikalara eşit mesafede bulunmaları, özellikle Zonguldak ve İstanbul başta olmak üzere üyelerimize yönelik baskıcı uygulamalar son verilmesi,[kck]/li[kck]liİşyerlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, turnike, yüz okuma gibi uygulamalar son verilmesi talep edilmiştir.[kck]/li[kck]/ul
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Yadigar GÖKALP İLHAN, çalışanların sorunlarının çözümü konusunda Kurum olarak yapabilecekleri şeyleri yapma konusunda çaba içerisinde olacağını ifade etmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na İletilen Yazımız İçin Tıklayınız…