BÜRO EMEKÇİLERİNDEN FARUK ÇELİK?E DAVET: [ct]GELİN İŞYERLERİMİZDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZI GÖRÜN[ct]

200

Bilindiği üzere “Emeğimize, onurumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz” talebiyle başlattığımız eylemler 26.03.2013 tarihinde Adliyelerde, 28.03.2013 tarihinde SGKlarda devam etmiş, emekçilerin sorunları ve talepleri yapılan basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmuştu.
1 Nisan Pazartesi günü de eylemlerimiz Maliye Bakanlığına bağlı işyerlerinde devam etmiş, yine emekçilerin sorun ve talepleri, illerde yapılan basın açıklamalarıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Yapılan basın açıklamalarının hedefinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik vardı: Bakanın sürekli olarak kamu emekçilerini itibarsızlaştıran açıklamalarına tepki gösteren maliye emekçileri; Bakanın “İş güvenceleri olduğu için çalışmıyorlar, iş güvencelerini kaldıracağız, performans uygulamaları getireceğiz, iller arası rotasyon
kckspan class=ctgosterctbykkckimg class=ctavatarct =ct266ct name=cthaberct


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct219ct /byk kck/spanbykuygulamaları başlatacağız” söylemlerine karşılık Bakan Faruk Çeliki iş yerlerine davet ederek, 28 Şubat tarihinde büro emekçilerini beklentiye sokan açıklamalarını hatırlattılar…
Yapılan açıklamalarda;
666 Sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretleri maaşlara ilave edilerek geriye dönük olarak ödenmesi,
Aynı masada aynı işi yapan maliye emekçileri arasında ücret adaletsizliğine son verilmesi,
Ek ödemelerde merkez taşra ayrımının ortadan kaldırılması,kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : 293px; 220px;ct /byk kck/spanbyk
Konfederasyonumuz tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.481 TL. taban aylık olarak tüm kamu çalışanlarına verilmesi,
Diğer kamu emekçilerinde olduğu gibi Maliye emekçilerinin de emekli olduğunda maaşları % 50-60 oranında azaldığı, bu nedenle emekliliği hak ettiği halde ekonomik ihtiyaçlarından dolayı çalışmak zorunda kalan binlerce maliye emekçisinin bulunduğu, maaş dışında maliye emekçilerine ödenen diğer kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : 310px;ct /byk kck/spanbykücretlerin emekli aylığına dâhil edilmesi,
Maliye emekçilerinin istihdam belirsizliğine son verilmesi,
Engelli personelin durumlarının iyileştirilmesi ve engel durumlarına uygun işlerde çalıştırılmalarının sağlanması talep edildi.
 
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : 267px;ct /byk kck/spanbyk
 
kckspan class=ctgosterctbykkckimg class=ctavatarct =ct209ct name=cthaberct


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct280ct /byk kck/spanbyk