13-14 MART BANKALARI BOYKOT GÜNÜ

207

Tüketici Hakları Derneği, tüketiciden faiz dışı 37 kalemde işlem ücreti alan, son olarak ATM kullanımından ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’


0px; border-style: solid; float: ;”>
] da para alınabileceğini’goster’  ‘goster’  ‘goster’ açıklayan bankaları boykot ederek, 13-14 Mart’ta bankalara gitmeme çağrısı yaptı.
Konfederasyonumuz KESK, bankaları boykot etmeye çağıran Tüketici Hakları Derneği’ne destek verdi.
Kampanya kapsamında hazırlanan metne imza atan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, boykot çağrısını desteklediklerini açıkladı. Özgen, “sadece üretimden değil, tüketimden gelen gücümüzü de kullanacağı” diyerek bankalar üzerinde mahkeme kararlarının da etkili olmadığını ifade etti.
Tüketici Hakları Derneği’nin ’13-14 Mart günlerinde bankalara gitmiyoruz, kredi kartı kullanmıyoruz, herhangi bir bankacılık işlemi yapmıyoruz, intiharlara ve aile dramlarına karşı bankaların soygununa son’ çağrısıyla başlattıkları eylemi destekliyoruz.
Tüketici Hakları Derneği’nin Konu İle İlgili Açıklaması Şöyle:
Türkiye’de bankalar tam bir deli dumrul örneği olarak tüketicileri nasıl soyup soğana çevirdiklerinin dünyada en iyi örneğini veriyorlar. Neredeyse, her tüketici, bu soygundan-vurgundan payını almış ve almaya da devam ediyor. Diğer bir tanımlama ile Türkiye’de bankalar, Türkiye Cumhuriyet sınırları içersinde yaşayan her tüketiciye, kümesteki kaz gözüyle bakıyor ve bunu yaptıkları uygulamalarla da ortaya koyuyorlar.
Türkiye’de bankalar, kendilerine göre değişik adlarla otuzdan fazla işlemden çok değişik miktarlarda haksız ücretler almaktadırlar. Bankaların tüketicilerden aldığı haksız deli dumrul ücretlerinin yıllık tutarı 17 milyar TL dolayındadır.
Bankaların almış olduğu en güncel ve haksız ücretlere örnek olarak, yıllık kart ücreti ya da aidatı, konut kredisi kullananlardan komisyon ve dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti, ipotek fek ücreti gibi adlar altında aldıkları ücretleri sayabiliriz. Diğer taraftan, bankalarla işlem yapan ve bu işlemler nedeniyle tüketicilere verilen her çeşit belge, doküman, ekstre gibi belgelerle birlikte, tüketicilerin istemiş olduğu yazılardan da çeşitli miktarlarda ücretler alınmaktadır. Bilgi Edinme Yasa’sına göre, 10 sayfaya kadar tüketicilere verilen çeşitli belge, doküman, ekstre ve yazılardan herhangi bir ücret alınmaması gerektiği halde, bankalar söz konusu belge ve yazılardan ücret almaktadır.
Bankalar, yaptıkları işlemlerden ve aldıkları haksız ücretlerden dolayı tüketicileri bilgilendirmiyor, yasalara aykırı olarak tüketicilere sözleşme örneğini vermiyorlar. Tüketicilerin isteği olmadan kendilerine kredi kartı gönderilip tuzağa düşürülüyorlar.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Kararlarına göre, bankalarca alınan yıllık kredi kartı aidatı, dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti gibi ücretlerin haksız bir ücret olduğu ve tüketiciye iade edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak, bankalar yargı kararlarına da, yasalara da uymamakta, saygı göstermemekte ve bu deli dumrul ücretlerini almaya devam etmektedirler.
Yargıtay kararı gereğince, 2003-2012 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde bankaların kasasındaki tüketicilerin alacağı olan yıllık kart aidatı miktarı 10 milyar TL dolayındadır. Diğer taraftan, aynı dönem için dosya masrafı ve yeniden yapılandırma ücreti olarak da 10 milyar TL dolayında tüketicilerin bankalardan alacağı bulunmaktadır.
Bankaların hak, hukuk, yargı kararı, yasa tanımaz bu vahşi kapitalist tutum ve tavırları karşısında tüketiciler olarak bir taraftan yasal yollardan haklarımızı ararken bir taraftan da tüketimden gelen gücümüzü, irademizi kullanıp ve örgütlenerek boykotlarla bankaların tüketici haklarına, yargı kararlarına ve yasalara uygun davranmalarını sağlayabiliriz.
Bununla birlikte, bankaların tüketicilerle yaptıkları bankacılık sözleşmelerinde ve her türlü bankacılık işleminde tüketicilerden hiçbir şekilde yıllık kredi kartı aidatı, komisyon, dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti, ipotek fek ücreti, hesap işletim ücreti, havale ücreti ve değişik adlarla alınan ücretlerin alınmamasının yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz.
Sevgili tüketiciler, bankaların soygunlarına, vurgunlarına ve deli dumrul ücretlerine dur demek için tüketimden gelen gücümüzü kullanarak 13-14 Mart günlerinde bankalara gitmiyoruz. Kredi kartı kullanmıyoruz, internet bankacılığını kullanmıyoruz, herhangi bir bankacılık işlemi yaptırmıyoruz. Bankalar, 365 gün tüketici avlıyorlar. 13-14 Mart günlerinde ise bankalara biz tüketicileri değil sinek avlatacağız. Hep birlikte başaracağız. Güç bizde, örgütlü tüketicide’
BANKALARIN 37 KALEMDE SOYGUN LİSTESİ
1- Kredi kartı yıllık aidatı
2- Hesap İşletim Ücreti
3- İşlemsizlik Ücreti
4- Dosya Masrafı
5- Komisyon Ücreti
6- Hayat Sigortası Ücreti
7- Çeşitli Sigorta Bedelleri
8- Katkı Payı
9- Ekspertiz Ücreti
10- İpotek Ücreti
11- İpotek Fek Ücreti
12- İlave Peşin Komisyon
13- Havale Ücretleri
14- EFT Ücretleri
15- İnternetten Yapılan döviz Transfer Ücretleri
16- ATM Nakit Çekim Ücretleri
17- Bakiye Görüntüleme Ücreti
18- Mevzuat Araştırma Ücreti
19- Dekont Ücreti
20- Ekstre Ücreti
21- Telefon, Faks ve Posta Ücretleri
22- SMS ve e-posta ücretleri
23- Menkul Kıymet Şifre Gönderim İşlemi
24- Menkul Kıymet Bakım Ücreti
25- Rehin, Haciz, Kaldırma Ücreti
26- Nakit Avans Komisyonu
27- Müşterinin Diğer Şubedeki Döviz Tevdiat Hesabından Para Çekmesi
28- Asıl Kart/Ek Kart Bedeli
29- Harcama Vaadi İhlal Ücreti
30- Arşivden Belge Çıkarma Ücreti
31- ‘Kredi Kartı Borcu Yoktur ‘ Yazısı Ücreti
32- Hesap Cüzdanı İşleme Ücreti
33- Alışveriş Faizi
34- Limit Aşım Faizi
35- Muhabir Banka Komisyonu
36- İşsizlik Kredi Kartı Sigortası
37- Nakit Çekim Faizi