MART – 2013

293

AHMET KESİK GENEL BAŞKAN – 2.100,61 TL.

 

SERDAL SAVAŞÇIGENEL SEKRETER – 3.249,17 TL.

 

ÖZLEM YILMAZ YEŞER GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ – 3.210,00 TL.

 

MERYEM ÇAĞGENEL EĞİTİM SEKRETERİ – 2.656,00 TL.

 

FİKRET ASLAN GENEL MALİ SEKRETER – 2.328,68 TL.

 

METİN TATARGENEL HUKUK VE TOPLU GÖRÜŞME SEKRETERİ – 2.418,44 TL.

 

AHMET ACARGENEL BASIN YAYIN HALKLA İLİŞK. SOSYAL VE DIŞ İLİŞK. SEK. – 3.117,96 TL.