27 ŞUBAT GREVİMİZ BASIN VE KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI?

228

27 Şubatta yapacağımız grevle ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulumuzca bugün saat 10:00’da Mülkiyeliler Birliğinde yapılan basın toplantısıyla taleplerimiz basın ve kamuoyuyla bir kez daha paylaşıldı.
Genel Başkanımız Ahmet KESİK yaptığı açıklamada; Büro Emekçileri Sendikası olarak 2012 Kasım ayında 2013 yılı bütçe görüşmelerine paralel olarak başlattığımız eylem programımızı 27 Şubat 2013 Çarşamba günü yapacağımız grevle devam ettireceğimizi, ülkemizde uygulanan vergi politikalarının yaratmış
olduğu adaletsizliğe karşı vergide adalet talebimizi, kamuda ücret adaletsizliğini derinleştiren 666 sayılı KHKya karşı eşit işe eşit ücret, ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmesi, performans ve rotasyon uygulamalarına son verilmesi, güvenceli iş güvenli gelecek taleplerimizi 27 Şubatta bir kez daha haykıracağımızı dile getirdi.