666 SAYILI HKH’NIN BAZI MADDELERİ İPTAL EDİLDİ.

240

AKP hükümeti, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eşit işe eşit ücret söylemi altında kamu emekçilerinin maaş ve ödemelerini değiştirmiştir. Hükümet kandırmaca ile kamu emekçilerinin birçok kazanılmış hakkını gasp etmiş ve binlerce kamu emekçisinin aylık geliri azaltılmıştır.
Fazla mesailerin ücretlerimize eklenmesi, ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilmesi talebiyle yürüttüğümüz mücadele sonuç vermeye başlamıştır. CHP’nin 666 sayılı KHK’nın çeşitli maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurması sonucu, Anayasa Mahkemesi 27 Aralık 2012 tarihinde kararnamenin bazı maddelerinin iptaline karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesinin kararına göre, tüm kamu kurumlarının teşkilat kanunları ya da ilgili kanunlarda düzenlenen, fazla mesai, döner sermaye, vekalet ücreti, ek ders ücreti, tazminat, ek gösterge, ek ücret vb. adı altında yapılan kurumsal ek ödemelerin yürürlükten kaldırılmasını içeren 666 sayılı kararnamenin EK 12. maddesinin 1 ve 2. fıkraları iptal edilmiştir.
27.12.2012 tarihinde verilen Anayasa Mahkemesinin iptal kararının F bendinde ‘… 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12 nin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının iptal edilen hükümleri dışındaki diğer iptal hükümlerinin, kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine’ karar verildiği belirtilmiştir. Bu durumda Ek Madde 12 ile yapılan düzenlemelerin iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandığı tarihte, diğer hükümlere ilişkin düzenlemelerin ise Resmi Gazetede yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe gireceği anlaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla birlikte bundan sonraki süreçte kurumsal ek ödemelere ilişkin hükümetin yeniden bir yasal düzenleme yapması gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesi henüz Resmi Gazetede yayımlanmamış ve dolayısıyla bu konuda kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, bu hukuki kazanımı içine sindiremeyen Hükümetin karşı ataklarına, yeni hak gasplarına izin vermemek ve taleplerimizi kazanmak için mücadelemizi büyüterek sürdürmek zorundayız. Bu bilinçle, işyerlerinde mücadelemizin kazanımları anlatılmalı, işyerlerinde emekçilerin talepleri etrafında mücadele birliği esas alınarak örgütlenme çalışmalarına hız verilmelidir.