EMEKÇİYE İNSANCA YAŞAM İÇİN BÜTÇE? MÜCADELEMİZ İÇİN TÜM İLLERDE İŞ BIRAKARAK ALANLARDAYDIK?

199

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbyk7 Kasım’dan itibaren sürdürdüğümüz savaşa, sermayeye, yoksulluğa, yolsuzluğa, açlığa, sefalete değil, emekçiye insanca yaşam için bütçe mücadelemiz, 20 Aralık 2012 (bugün) tüm illerde yarım gün iş bırakarak devam etti.
Ek ödemelerin ve mesailerin birleştirilerek emekli keseneğine dahil edilmesi, SGKdaki ikramiyelerin ödenmesi, adalet hizmetlerinde yol ücretlerinin ödenmesi, 4/Clilerin kurumundaki mesailerinden yararlanması, iş güvenliğine dokunulmaması, baskıların, sürgünlerin durdurulması, eşit işe eşit ücret ödenmesi için yarım günlük iş bıraktık.
Eylem ve etkinliklerimiz bugün olduğu gibi bundan sonra da yükselerek devam edecektir.
AKP hükümeti geçmiş hükümetler gibi vurdumduymaz tavrından vazgeçmeli, çünkü 20 Aralık 1994 yılındaki koalisyon hükümetleri de KESK?in yüz binlerle yapmış olduğu eylem ve etkinliklerine aynı tavrı göstermişler ve sonunda hepsi seçimlerde baraj altında kalarak ait olduğu tarihin çöplüğüne gömülmüşlerdi.
Bugün 20 Aralık iş bırakma eylemimizi örgütleyen Şube ve Temsilcilik Yöneticilerimize, İşyeri Temsilcilerimize ve Üyelerimize, Merkez Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz.
kckspan style=cttext-decoration: underline;ctbykBasın Açıklaması Metni: kck/spanbyk
EMEĞİMİZE ONURUMUZA GELECEGİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!
Bugün günlerden 20 Aralık 2012 bundan tam 18 yıl önce yani 20 Aralık 1994 yılında yaptığımız nerdeyse kamu çalışanlarının tamamına yakınının katıldığı görkemli grevimizin de yıl dönümü? 20 Aralık 1994 tarihi kamu çalışanları mücadelesinin ve taleplerinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dosta düşmana gösterildiği gündür aynı zamanda.
Bugün de günlerden 20 Aralık; bugün TBMMde kasım ayından bu yana süren 2013 yılı bütçe görüşmeleri maratonu son bulacak, AKP hükümetinin ülkenin emekçilerinin, yoksullarının taleplerini yok saydığı hatta kazanılmış hakların kaldırılmaya çalışıldığı, bunun karşılığında bütçenin önemli bir kısmının askeri harcamalara ve faiz ödemelerine ayrıldığı 2013 yılı bütçesi hükümetin TBMMdeki çoğunluğuna dayanarak yasallaşacak?
Büro Emekçileri Sendikası olarak bütçe takvimine paralel olarak işkolumuzda yer alan Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı?nın bütçelerinin plan ve bütçe komisyonlarında görüşüldüğü günlerde Ankara?da Bakanlık illerde bağlı birimlerin önlerinde taleplerimizi içeren basın açıklamaları yaptık taleplerimizi plan ve bütçe komisyonunda yer alan milletvekillerine ayrı ayrı ilettik. Taleplerimiz karşılanmaz ise eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyurduk.
Bugün sendika olarak öne çıkarttığımız ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilmesi ve fazla mesailerin önümüzdeki yıl itibari ile kaldırılması söz konusu olduğundan çalışanların uğrayacağı gelir kaybının seyyanen yapılacak bir artışla maaşlara dâhil edilmesi talebi ile ülke genelinde toplanılan dilekçelerimizi ilgili bakanlıklara hep birlikte göndermek için bir aradayız.
AKP HÜKÜMETİNİ UYARIYORUZ: BU ÜLKENİN EMEKÇİLERİNİN VE YOKSULLARININ TALEPLERİNE KULAKLARINI TIKAYAN HÜKÜMETLERİN SONU ORTADADIR!
– Ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmemesi çalışanların emekli olması önünde en büyük engeldir. Emeklilik süreci çalışanların gelirinde %60 civarında azalmaya neden olmakta olup emeklilik sürecinde onurlu bir yaşam talebi için buradayız.
– Bu güne kadar ağır iş koşulları ve istihdam eksikliğinden bir nevi iyileştirme mantığı ile çalışanlara ödenen fazla mesailerin çalışanlarda herhangi bir gelir kaybına yol açmayacak şekilde seyyanen yapılacak bir zamla maaşlara dahil edilmesi için buradayız.
– Bütçe gelirlerinin %60ını oluşturan ülkenin en zengini ile en yoksulunun aynı oranda ödediği dolaylı vergilerin bütçe içindeki oranının düşürülmesi gelir dağılımında adaletin sağlanması için buradayız.
– Kamu çalışanlarına uygulanan ve uygulanmak istenen il içi ve iller arası rotasyonlara, performans uygulamalarına ve iş güvencemizin kaldırılmasına karşı olduğumuz için buradayız.
– Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğine karşı eşit işe eşit ücret istediğimiz için buradayız.
– Ücretsiz servis, yemek ve kreş talebi için buradayız.
– Kamu çalışanlarının ek ödemelerini düzenleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kaldırılan ikramiyelerin tekrar ödenmesi, ek ödemelerde merkez taşra ayrımının kaldırılması için buradayız.
– Kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı temel kamu hizmetlerinden tüm yurttaşlarımızın parasız ve eşit yararlanması için buradayız.
– 4/C statüsünde çalışan kamu emekçilerinin yılsonu itibarıyla sözleşmeleri yenilenmektedir. Bütün 4/C kadrosunda çalışan emekçilerin kadroya geçirilmesi için buradayız.
Kamu çalışanları mücadelesinde 20 Aralık 1994?leri, yaratan bizler bugün 20 Aralıkta bir kez daha haykırıyor, AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz, taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın çünkü bu ülkenin emekçilerinin haklı ve meşru mücadelesi karşısında önceki hükümetlerin duramadığı gibi sizde duramayacaksınız. Çünkü bizler mücadelemizde haklıyız, güçlüyüz kazanacağız.kckp style=cttext-align: center;İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET, GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ! kckp style=cttext-align: center;KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!
MERKEZ YÖNETİM KURULU
 kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbyk  kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbyk    kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbyk    kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbyk  kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 133px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbyk    kckp style=cttext-align: center;kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 300px;ct /byk kck/spanbyk