20 ARALIK’TA İŞ BIRAKIYORUZ…

198

Emeğimize, Onurumuza, Geleceğimize Sahip Çıkıyor, 20 Aralık’ta Bütün Büro Emekçilerini Talepleri İçin İş Bırakmaya Çağırıyoruz…[kck]/h4Konuya ilişkin olarak 18.12.2012 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında okunan çağrı metni aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
TBMM’de Kasım ayından bu yana süren 2013 yılı bütçe görüşmeleri maratonu 20 Aralık’ta son bulacak.
AKP hükümetinin ülkenin emekçilerinin, yoksullarının taleplerini yok saydığı, hatta kazanılmış hakların kaldırılmaya çalışıldığı, bunun karşılığında bütçenin önemli bir kısmının askeri harcamalara ve faiz ödemelerine ayrıldığı 2013 yılı bütçesi hükümetin TBMM’deki çoğunluğuna dayanarak yasallaşacak…
Sendikamız, bütçe takvimine paralel olarak iş kolumuzda yer alan Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşüldüğü günlerde Ankara’da Bakanlık, illerde bağlı birimlerin önlerinde taleplerimizi içeren basın açıklamaları yaptık.
Taleplerimizi plan ve bütçe komisyonunda yer alan milletvekillerine ayrı ayrı ilettik. Taleplerimiz karşılanmaz ise ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’


212px; width: 150px; float: ;”>
] eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyurduk.
Büro Emekçileri Sendikası olarak öne çıkarttığımız ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilmesi ve fazla mesailerin önümüzdeki yıl itibari ile kaldırılması söz konusu olduğundan, çalışanların uğrayacağı gelir kaybının seyyanen yapılacak bir artışla maaşlara dâhil edilmesi talebi ile ülke genelinde başlattığımız dilekçe kampanyasını 20 Aralıkta sonlandırarak toplanılan dilekçeleri ilgili bakanlıklara göndereceğiz.
– Ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmemesi çalışanların emekli olması önünde en büyük engeldir. Emeklilik süreci çalışanların gelirinde % 60 civarında azalmaya neden olmakta olup emeklilik sürecinde onurlu bir yaşam,
– Bu güne kadar ağır iş koşulları ve istihdam eksikliğinden bir nevi iyileştirme mantığı ile çalışanlara ödenen fazla mesailerin çalışanlarda herhangi bir gelir kaybına yol açmayacak şekilde seyyanen yapılacak bir zamla maaşlara dahil edilmesi,
– Bütçe gelirlerinin %60’ını oluşturan ülkenin en zengini ile en yoksulunun aynı oranda ödediği dolaylı vergilerin bütçe içindeki oranının düşürülmesi gelir dağılımında adaletin sağlanması için,


172px; width: 200px; – Kamu çalışanlarına uygulanan ve uygulanmak istenen il içi ve iller arası rotasyonlara, performans uygulamalarına ve iş güvencemizin kaldırılmasına karşı,
– Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğine karşı eşit işe eşit ücret için,
– Ücretsiz servis, yemek ve kreş talebi için,
– Kamu çalışanlarının ek ödemelerini düzenleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kaldırılan ikramiyelerin tekrar ödenmesi, ek ödemelerde merkez taşra ayrımının kaldırılması için,
– Kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı temel kamu hizmetlerinden tüm yurttaşlarımızın parasız ve eşit yararlanması için,
20 Aralık tarihinde gerçekleştireceğimiz iş bırakma ve alan eylemlerine tüm çalışanlarımızı duyarlı davranmaya davet ediyoruz…
İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ!
KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!