ADALET BAKANLIĞI 2013 YILINDAN İTİBAREN ULAŞIM YARDIMI YAPILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTIR!

200

Adalet Bakanlığı 14.11.2012 tarihinde yayınladığı bir yazıyla hukuki ve ekonomik sebeplerle 2013 yılından itibaren ulaşım için bilet yardımı yapılmayacağını açıklamıştır. Sendikamızın mücadelesi sonucu aldığımız ulaşım yardımları yargı emekçilerinin en önemli kazanılmış haklarından birisidir.
Konuya ilişkin Merkez Yönetim Kurulumuzun basına ve kamuoyuna yapmış olduğu açıklama ektedir.

BASINA VE KAMUOYUNA
Ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün daha da derinleşmektedir. Kamu çalışanlarının maaşlarına 2012 yılı içerisinde yapılan ortalama %6-7 oranında maaş artışları daha cebimize girmeden, başta akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla buharlaşmıştır.
Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması olarak tanımlanan açlık sınırı 1,060 TL, açlık sınırının tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen yoksulluk sınırı ise 3,351 TL’dir. Yargı emekçilerinin almış olduğu ücretlerde yoksulluk sınırının altındadır.
30 Ekim 2012’de TBMM’nde görüşülmeye başlayan 2013-2015 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı görüşmeleri devam etmektedir. Bütün bütçelerde olduğu gibi bu bütçede emekçiler için yoksulluk, talan ve savaş bütçesi olarak hazırlanmıştır. KDV, ÖTV vb. gibi dolaylı vergilerle emekçilerin sırtındaki vergi yükü arttırılarak bütçe açığı kapatılmak istenmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2013 yılı bütçesiyle ilgili olarak TBMM’nde yaptığı sunumla mevcut tasarıya yapılabilecek tek eleştirinin dolaylı vergilerin payının bütçede yüksek olmasıdır diyerek dolaylı vergilerin yüksekliğini ve bu konuda hükümetin basiretsizliğini tescil etmiştir.
Kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına saldırılar devam etmektedir. En son çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle fazla mesai ücretlerinin ödenip ödenmemesi bakanlığın talebi ve Bakanlar Kurulunun takdirine bırakılmıştır. Bugüne kadar fazla mesailere ilişkin hiçbir yetkiliden açıklama gelmemiştir.
Adliyelerdeki iş yükünün her geçen gün artması nedeniyle yargı emekçileri çoğu zaman mesai bitiminde ve hafta sonlarında çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Fazla çalışma ücreti kaldırılsa dahi yargı emekçilerinin iş yoğunluğundan mesai yapmaya zorlanacaklarını biliyoruz. Sendika olarak öncelikli talebimiz çalışanların sırtındaki iş yükünün azaltılarak fazla mesai yapılmasına gerek kalmayacak bir iş düzeninin oluşturulması ve fazla mesai ve her türlü ek ödemenin emekli keseneğine dahil edilerek temel ücretlerimizin insanca yaşayacak bir seviyeye getirilmesidir.
Son olarak Adalet Bakanlığı 14.11.2012 tarihinde yayınladığı bir yazıyla hukuki ve ekonomik sebeplerle 2013 yılından itibaren ulaşım için bilet yardımı yapılmayacağını açıklamıştır.
Sendikamızın mücadelesi sonucu aldığımız ulaşım yardımları yargı emekçilerinin en önemli kazanılmış haklarından birisidir. Adalet Bakanlığına soruyoruz;
Ulaşım giderlerimizin ödenmemesi hangi ekonomik ve hukuki gerekçelere dayanmaktadır’
Biz biliyoruz ki Adalet Bakanlığının kaynak sorunu yoktur. Sadece adliyeler saray yargı emekçileri ise kapıkulu olarak görüldüğü için bu kararlar alınmaktadır.
Ulaşım hakkımızın gasp edilmesine karşı, Pazartesi Günü, Büro Emekçileri Sendikası olarak, tüm illerde alanlardayız!
Adalet Bakanlığını bir an önce bu kararından vazgeçmeye ve ulaşım giderlerini karşılamaya çağırıyoruz.
Ücret adaletsizliğine son verilerek, her türlü ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin maaşımıza yansıtılmasını talep ediyoruz.
Ulaşım hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.
Yargıda adalet istiyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU