ADALET BAKANINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ…

216

Bugün, cezaevlerinde 12 Eylül 2012 tarihinde başlayan açlık grevlerinin 58’nci gününe girmiş bulunuyoruz. Her an ölüm haberlerinin gelebileceği son derece kritik bir aşamaya girilmesine rağmen çözüme dair hala hiçbir somut adım atılmamasının yanı sıra başta Başbakan olmak üzere yetkililerin sorunu görmezden gelen uzlaşmaz tutumlarını sürdürmesi kaygıları artırmaktadır.
Şüphesiz ki hepimizi derinden endişelendiren bu sürecin tek bir can kaybı olmadan sonlanmasının insani ve vicdani sorumluluğu herkesin omuzlarındadır.
Bilindiği üzere, 2000 yılında yaşanan açlık grevlerine yapılan müdahale ve devam eden açlık grevleri sonucu onlarca insanın ölmesi, yüzlerce insanın sakat kalmasına neden olan bir durumun tekrar ortaya çıkmaması için Adalet Bakanlığı’nın başta tabip odaları olmak üzere insan hakları savunucularının, açlık grevi yapılan cezaevlerini ziyaret etmesine izin vermesi ve çözüm için çaba sarf etmesi gerekmektedir.
Cezaevi yönetimlerinin açlık grevcilerini yalnızlaştırma ve onları tecrit altında tutma gibi uygulamalara başvurmaması gerekmekte, açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere sağlıklı içme suyu, tuz, şeker ve yaşamsal önemi olan B1 vitaminini mutlaka temin etmeli ulaştırmalıdır.
Buna göre; Her şeyin üzerinde olan yaşam hakkının savunulması için Adalet Bakanlığı’nı sorunun değil çözümün bir parçası olmaya, ölümün değil yaşamın galip gelmesi için duyarlılığa davet ediyoruz.