EKİM – 2012

275

 

AHMET KESİK GENEL BAŞKAN – 2.032,42 TL.

SERDAL SAVAŞÇIGENEL SEKRETER – 3.233,14 TL.

ÖZLEM YILMAZ YEŞER GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ – 3.110,30 TL.

MERYEM ÇAĞGENEL EĞİTİM SEKRETERİ – 2.026,92 TL.

FİKRET ASLAN GENEL MALİ SEKRETER – 2.253,15 TL.

METİN TATARGENEL HUKUK VE TOPLU GÖRÜŞME SEKRETERİ – 1.347,25 TL.

AHMET ACARGENEL BASIN YAYIN HALKLA İLİŞK. SOSYAL VE DIŞ İLİŞK. SEK. – 1.852,97 TL.