13.09.2012 – SGK PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN DAVA AÇILDI

275

19.05.2012 tarihli ve 28297 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3175 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 1 inci maddesinde yer alan ” 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile geçici 40 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlerde görevlendirilen, Sosyal güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde yer alan Emeklilik hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal güvenlik il Müdürlüklerinin” ibaresinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin durdurulması istemlidir.