11.07.2012 – MUHAKEMAT MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALATILMAK İSTENEN TAAHÜTNAME

263

05.06.2012 Tarih ve 015065 sayılı Başhukuk müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü imzalı bir yazıyla Muhakemat Müdürlüklerinde çalışan avukatlara ve memurlara görevleri dışında birtakım işleri de tanımlayan bir taahhütname imzalatılmaktadır. Şuanda muhakematlarda başlamış olan bu uygulamanın önümüzdeki dönemde Muhasebe Müdürlüklerinde de başlatılabileceği söz konusudur. İmzalatılmaya çalışılan bu taahhütnamelerle performans değerlendirmesinde dikkate alınarak, ileride yapılması düşünülen düzenlemelere hazırlık ve işten atmanın gerekçesinin yaratılması hedefleniyor. “Yargıtay kararlarında, görevi dışındaki bir işi yapmayı taahhüt ettiği için, görevi dışındaki bir iş nedeni ile doktorun sorumlu tutulduğu kararlar var!”