MÜCADELE EDENLERE DÜŞEN YİNE BASKI VE GÖZALTI!

212

AKP Hükümetinin emek ve demokrasi güçlerine yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, KESK Genel Başkanı Lami ÖZGEN’in de içinde bulunduğu, KESK ve bağlı sendikaların merkez ve şube yöneticilerinden toplam 70 kişi gözaltına alındı. Bunların içinden 4 tanesi BES üyesidir.İçinden geçtiğimiz süreçte KESK’e yönelik bu saldırılar nedensiz değildir. Çünkü, 4+4+4 eğitim yasasına karşı 28-29 Mart’ta verilen mücadele ve dayatılan sadaka zamlara karşı 23 Mayıs’ta iş bırakılarak en güçlü yanıtının verilmesi,
Yine Hükümetin gündeminde kamu emekçilerine hak kayıplarına yol açacak, kazanılmış hakları ortadan kaldıracak başta, 657 sayılı kanundaki değişiklik olmak üzere performansa dayalı yönetim modeli en kısa zamanda yasalaştırılmak istenmektedir. Diğer taraftan içerde ve dışarıda savaş politikalarında ısrar edilmekte, içerde bütün emek ve demokrasi güçlerine savaş açılmış iken, dışarıda ise ABD emperyalizminin bölge politikalarına bağlanmış ve Suriye ile son uçak düşürme olayı sonrasında daha fazla savaş nutukları atılmaya başlanmıştır.
Yukarda ifade ettiğimiz gelişmeler bile KESK’e yönelik saldırıyı anlaşılır kılmaktadır. Çünkü, KESK ve bağlı sendikalar emek ve demokrasi mücadelesinde en önde safta yer almaktadır. Bilinmelidir ki, bu tür baskı, tutuklamalar ve gözaltılar bizleri asla mücadelemizden alıkoymayacak ve mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
GÖZALTINTAKİ BES ÜYELERİ:
1-Bülent KAYA KESK Genel Meclis Üyesi-Ankara
2-Civan YILDIRIM Ankara 2 Nolu Şube Yöneticisi
3-Belgizar SAZAK KESK Genel Meclis Üyesi-Ankara
4-Abdülkadir BAYDUR İşyeri Temsilcisi-İZMİR

MERKEZ YÖNETİM KURULU