BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 14 YAŞINDA

212


100px; width: 100px; margin-: 2px; margin-: 2px; Büro emekçilerinin mücadele örgütü BES 14 yaşında, kamu çalışanları hareketinin yaratılmasında fiili ve meşru zeminlerde ayrı ayrı örgütlenen Tüm Maliye Sen (3 Şubat 1992), Tüm Yargı Sen (17 Şubat 1992) , Tüm Sosyal Sen ( 11 Mayıs 1992 ) , Turizm Sen (28 Eylül 1992) Emek Sen (12 Kasım 1992) Tüm Banka Sen (3 Ağustos 1992) kuruldu.
1994 yılında işkolunda birlik tartışmaları başlamış 1995 yılında KESK ‘ in kuruluş süreci bu tartışmaları hızlandırmış büro işkolunda 22 Haziran 1998 yılında BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI kurulmuştur. Tüm Maliye Sen, Turizm Sen ve Emek Sen genel kurullarında BES’ e katılma kararı alarak işkolunda birliğin ilk adımlarını attılar. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikası yasasının çıkması ile birlikte de örgütlülük alanlarının büro işkolunda tanımlanmış olması nedeni ile Tüm Sosyal Sen, Tüm Banka Sen, Tüm Yargı Sen de BES’ e katılma kararı aldılar. Anılan tüm bu sendikalarla birlikte BES bünyesinde 41 kamu kurumu yer almakta olup bu kurumlarda halen faaliyetlerimiz sürmektedir.

BES’in tarihi;
– Büro emekçilerinin sorunları etrafında örgütlenmesi, talepleri için mücadele etmesinin tarihidir,
– Büro emekçilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı talebi için mücadele etmesinin tarihidir.
– Büro emekçilerinin baskı, sürgün, işten atılmalara ve cezalara karşı direngen mücadelesinin tarihidir.
– Büro emekçilerinin ülkenin demokratikleşmesi için verdiği mücadelenin tarihidir.
– Büro emekçilerinin şovenizme karşı kardeşlik, savaşa karşı barış, için verdiği mücadelenin tarihidir.
Bugün;
Toplu sözleşme aldatmacasına, güvencesiz çalışmaya, iş güvencemizin ortadan kaldırılmasına, performans uygulamalarına, il içi ve iller arası sürgün ve rotasyona,
Eşit işe eşit ücret uygulanması, ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmesi ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması, çalışma hayatımızın ve ülkemizin demokratikleşmesi için mücadele günüdür.
Tüm Büro Emekçilerini BES çatısı altında vermiş olduğumuz onurlu mücadeleye davet ediyoruz. ,

MERKEZ YÖNETİM KURULU