05.06.2012 – VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILĞI SINAVINA DAİR MAHKEME KARARI

265

Vergi Dairesi Müdür Yardımclığı Sınavına giremeyen Maliye Kursu Mezunları adına açılan dava sonuçlanmıştır.