09.05.2012 – UZMANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN AİHM’NE DAVA AÇTIK

231

Bilindiği gibi 666 sayılı KHK ile merkez ve taşra uzmanları ayrımı yapılmış ve işkolumuzda başta Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere bir çok kurumda uzman kadrosunda bulunan pek çok çalışan merkez uzmanı sayılmamış ve merkez uzmanı/taşra uzmanı ayrımına tabi tutulmuş ve ciddi ücret farklılıkları oluşmuştu.