09.05.2012 – SGK İSTANBUL İLAVE EK ÖDEMELERİ

238

Bilindiği gibi, 5502 sayılı yasa ve SGK Ek Ödeme Usul ve Esasları gereğince İstanbul’da görev yapan Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerine 30 puanlık ilave ek ödeme yapılmaktaydı.